Půjdem spolu do Betléma

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 7.1.2020


Půjdem spolu do Betléma je nejen název koledy, ale také tříkrálového pásma, které v rámci vánoční dílny nacvičili žáci druhého stupně. Divadelníci sami namalovali kulisy, vymysleli a realizovali kostýmy a naučili se text o tom, jak to bylo s cestou pastýřů, muzikantů, vesničanů a tří králů za právě narozeným Ježíškem.

Hru se zpěvy předvedlo čtrnáct herců na dvou představeních žákům prvního stupně v aule naší školy. O tom, že se malým spolužákům představení líbilo, svědčí nejen to, že se přidali a známé koledy zpívali s účinkujícími, ale také to, že první představení skončilo přídavkem, kdy si všichni společně zazpívali v naší škole oblíbenou písničku Little Snowflake.

Galerie obrázků

Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma