Přírodověda

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 19.2.2020, článek se týká tříd(y): 4.B  


V hodině přírodovědy jsme si zkusili zpracovat probírané téma přizpůsobení rostlin a živočichů životním podmínkám.

Děti se rozdělily do skupin, každá skupina si vylosovala jednu oblast, kterou bude zpracovávat. Podle učebnice nebo sešitu měly děti napsat, jak se živočichové a rostliny přizpůsobili daným podmínkám, např. v poušti nebo deštném pralese. Pak si musely vybrat fotky zvířat z této oblasti a nalepily je i s textem na čtvrtku. Celou práci dokreslily tak, aby co nejlépe vystihly zpracované prostředí. Nakonec práci předvedly ostatním.

Přírodověda

Galerie obrázků

Přírodověda
Přírodověda
Přírodověda
Přírodověda
Přírodověda
Přírodověda