Zpívání v muzeu

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 3.12.2019


První adventní zpívání

V sobotu 30. listopadu poprvé v adventním čase vystoupila obě oddělení Ostrováčku v Městském muzeu v Jaroměři.

Nejprve zazpíval přípravný sbor, který si připravil písničky o zimě, o čertech i o vánoční atmosféře a dokázal, že umí zpívat nejen s klavírem, ale také s kytarou a s houslemi, na které jim zahrála Pavla Šimková.

Hlavní sbor se přidal v poslední skladbě a obě oddělení společně ukázala, jakou sílu má průzračný zvuk více než padesáti zpěváčků.

Pak si hlavní sbor za doprovodu Mgr. Jany Šimkové, Jakuba Bajzy, Žofinky Šťastné a Nely Kopecké odzpíval repertoár na celostátní soutěž Vánoční akordy, na kterou se chystá v polovině prosince. Za klavírního doprovodu Mgr. Jany Přibylové zazněly také dvě písně z programu, který sbor zazpívá na společném koncertě s orchestrem Václava Marka BlueStar.

Zcela zaplněné muzeum odměnilo oba sbory nadšeným potleskem. Patří za to dík nejen dětem a jejich uměleckému vedení, ale také vám, rodičům, kteří jste připůsobili svůj rodinný program našemu koncertnímu plánu a přišli jste děti v jejich krásném koníčku podpořit.

Za všechny musím říct, že to děti i nás dospělé velmi povzbudilo. Děkujeme.