Anna Žáčková

Autor: Ing. Naďa Pávová, zveřejněno: 15.9.2010Zástupkyně ředitele školy v letech 1991 - 2004.

Řekla o sobě:

„Spolu se svými pěti sestrami jsem vyrůstala v krásné a harmonické rodině. To, že nás je šest a já jsem nejstarší, asi také ovlivnilo můj výběr budoucího povolání. Po maturitě na střední škole jsem studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

Po ukončení studia v roce 1966 jsem na umístěnku nastoupila na ZŠ v Jaroměři Na Ostrově, kde jsem zůstala a učila po celou dobu mého profesního života. Tato škola v sobě skrývá něco magického, alespoň pro mne. Přestože jsem od roku 2004 v důchodu, prakticky se do ní vracím rok co rok a vyučuji, i když jen na zkrácený úvazek.“

Motto:

„Žít pro děti a v dětech je největší povinnost a štěstí člověka.“

O rodině

„Už v dětství se mezi námi sestrami vytvořil velmi hezký vztah. Přestože žijeme každá v jiném koutě naší země (jedna dokonce na Slovensku), jsme po celý život v úzkém kontaktu. Setkáváme se pravidelně s celými rodinami nejméně jednou za rok. V posledních letech si dopřáváme také týden dovolené jen spolu. Buď někde v Čechách nebo i v zahraničí, obvykle u moře. Prostě se užíváme, vzpomínáme, někdy si zopakujeme dětské hry, chodíme na dlouhé výlety, recitujeme básně, které nás oslovily nebo takové, které si pamatujeme z našeho dětství. Všechny milujeme přírodu, předáváme si zkušenosti získané při práci na našich zahrádkách. Snažíme se všechno předat našim dětem a vnoučatům, vytvořit v nich pocit vzájemné sounáležitosti. Proto jsme rády, že se našich rodinných akcí účastní a těší se na ně.

Od roku 1996 vydáváme náš rodinný časopis Proňkoviny. Vychází šestkrát ročně, pravidelně každé dva měsíce. Každá z našich šesti rodin má tedy jednou v roce redakci a z příspěvků všech rodin jedno číslo vydá a rozešle ostatním. V časopisu zaznamenáváme všechny důležité události, ke kterým v rodinách došlo, ale také pocity a reakce na události obecného charakteru. V dětství a mládí jsem byla stále obklopena svými sestrami, teď je to našich pět vnoučat, od kterých čerpáme s manželem elán a chuť do života.“

Anna Žáčková