Eva Runštuková

Autor: Ing. Naďa Pávová, zveřejněno: 24.6.2011Učitelka ZŠ Na Ostrově v letech 1980 – 2010.

Řekla o sobě:
"Po ukončení jaroměřského gymnázia v roce 1961 jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde jsem v roce 1967 absolvovala obor český jazyk – ruský jazyk. Mým prvním nezapomenutelným učitelským místem byla ZDŠ Chvalkovice, kde jsem učila v letech 1965 – 1978 na 2. stupni český a ruský jazyk. Po druhé mateřské dovolené jsem nastoupila na ZŠ Na Ostrově, kde jsem po dlouhých 30 let učila jazyky – český, ruský a německý, připravovala žáky na recitační soutěže, akademie, přijímací zkoušky. Jsem vdaná a mám dvě děti – dcera Šárka pracuje jako učitelka MŠ, syn Michal je stavebním inženýrem. Dočkala jsem se tří vnoučat – Jakub vystudoval SPŠ, Gabča chodí do 6. třídy zdejší školy a nejmladšímu Adamovi jsou necelé dva roky. Mezi mé záliby patří literatura, divadlo a veškeré společenské a kulturní dění, ráda jsem v přírodě, opečovávám svou zahradu, rodinu a vnoučata.“

Motto:
„Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím knize.“ To jsou slova spisovatele Maxima Gorkého. Dovolila bych si navázat: „Za vše, co je ve mně dobré a v mém životě důležité a hodnotné, vděčím nejen svým rodičům, dětem a knihám, ale také svému povolání a svým žákům.“

Co bych vzkázala dnešním žákům:
„Netrapte se tím, že máte horší známky, i když se snažíte. Každý člověk přišel na svět s určitým nadáním. Někdo vyniká ve studiu, jiný má zas šikovné ruce, někdo krásně zpívá, kreslí nebo je výborný ve sportu. Snažte se objevit ten svůj talent a rozvíjejte ho.“

Co bych přála škole Na Ostrově:
„Je to obdivuhodná stará dáma. Přes svůj úctyhodný věk je stále krásná zvenčí a čím dál krásnější a dokonalejší uvnitř. Celé město si jí váží a hlavně – ti malí a mladí bez ní nemohou být. Ať se jí dobře daří i v dalších letech!“

Eva Runštuková