Štěpán Voborník

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 31.3.2008


 

Žák ZŠ Na Ostrově v letech 2002 - 2011, mladý záchranář.

V červnu 2010 (byl v 8. třídě) jsme o něm psali:

Řekl o sobě:
„Záchranářem jsem chtěl být odmalička, protože moje maminka pracuje ve zdravotnictví a připadá mi to vzrušující. V šesté třídě jsem se přihlásil na volitelný předmět Zdravotní výchova, který jsem navštěvoval dva roky. Od 13 let spolupracuji s MS ČČK. Letos pomáhám vést kroužek mladých zdravotníků KŘIŽÁCI. Rád se účastním zdravotních soutěží, největším úspěchem je letošní postup do republikového finále soutěže hlídek mladých zdravotníků v Chrudimi.“

Rychlá a správná reakce v případě potřeby je pro dobrého záchranáře nezbytná. Když si Adam Pešina, spolužák ze třídy, rozrazil o přestávce hlavu o topení, nezaváhal, poskytl mu první pomoc a zavolal na tísňovou linku 155.

Svůj volný čas věnuje zcela své zálibě, která by se mohla jednou stát jeho povoláním.

Veškeré jeho aktivity souvisí se zdravotnictvím. Kromě výše uvedeného zajišťuje s členy MS ČČK zdravotní dozory na městských společenských akcích, např. otevírání sportovní haly nebo předvádí figuranta na zdravotních soutěžích, tzn. je namaskován jako zraněný.

Již druhým rokem se zúčastní školícího střediska pro mladé zdravotníky, které pořádá Oblastní spolek ČČK v Náchodě. V budoucnu by chtěl vystudovat SZŠ v Hradci Králové a po jejím skončení vysokou školu – obor záchranář.

Štěpán Voborník