Milada Málková

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 19.6.2009


Učitelka ZŠ Na Ostrově v letech 1969 – 2001.

Řekla o sobě:
„Mám aprobaci matematika – fyzika – dílny. Učit jsem začala na umístěnku na ZŠ Komenského v Broumově v roce 1963. V roce 1964 jsem se provdala a následovala manžela do Chroustovic, okr. Chrudim. Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 2001 jsem působila na zdejší škole. Vystudovala jsem postgraduální studium - specializace výchovný poradce - na PF UK v Praze, získala jsem titul Mgr. Funkci výchovného poradce jsem vykonávala 20 let."

K jejím zálibám patří především hudba (krásně zpívá a hraje na housle), zahrádka a ruční práce.Manžel Miroslav Málek působil jako učitel stejné aprobace 25 let na ZŠ v Josefově. Dcera Alena, učitelka 1. stupně, je v současné době na mateřské dovolené s dcerou Romankou.

Její dlouholetá kolegyně z kabinetu p. uč. Eva Runštuková o ní napsala krásné povídání, z kterého citujeme:
„Vážím si jí jako výborného pedagoga i jako charakterního moudrého člověka. Své povolání měla velmi ráda a vykonávala ho s plným nasazením a odpovědností. Ke svým žákům byla náročná, přísná a důsledně dbala, aby získali co nejvíce vědomostí a dobře obstáli při přijímacích zkouškách z matematiky. Svým zvučným hlasem, osobním přístupem a zaujetím pro věc přiměla téměř každého žáka k pozornosti a pracovnímu úsilí, dokázala trpělivě do nekonečna vysvětlovat matematické a fyzikální základy, vedla žáky k přemýšlení, aktivitě a odpovědnosti za prospěch a chování.

Mnoho let pracovala jako výchovná poradkyně, snažila se každého žáka i jeho rodinné prostředí dobře poznat, aby co nejlépe poradila s volbou budoucího povolání. Pro žáky i rodiče byla autoritou, v jednání byla velmi chápající, lidská a otevřená. Když řešila se žákem jeho kázeňské nebo prospěchové problémy, připadalo mi, že vlastní máma by to neuměla lépe, tak laskavě, citlivě, ale přesto důrazně. Většinou byla velmi klidná a vyrovnaná, ale někdy se dokázala spravedlivě „rozpálit“ ať už ve třídě, nebo v rodině, a to pak udělala „průvan“, jak tomu říkala, a srovnala všechno a všechny.“

Milada Málková