Květa Straková

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 26.11.2009


Učitelka ZŠ Na Ostrově v letech 1978 – 2007.

Životní krédo:
„Nikdo zlý není šťasten.“

Řekla o sobě:
„V roce 2010 to bude padesát let, kdy jsem ukončila osmiletou školní docházku na zdejší škole. Po absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové jsem začala učit v roce 1966 na ZŠ Josefov (ještě ve staré škole na radnici). Od roku 1978 až po odchod do důchodu v roce 2007 jsem učila ve škole Na Ostrově. Mou aprobací byla matematika a zeměpis. V důchodu jsem spokojená, pracuji na zahradě, věnuji se vnoučatům, jezdím na výlety."

O rodině:
„V roce 1970 jsem se vdala a s mužem jsme vychovali tři dcery - Zdena bydlí v Hronově, Pavla v Trutnově a Helena v Jamesburgu (New Jersey – USA). Mám šest vnoučat – Jolanu, Adama, Jaroslava, Antonia, Kateřinu a Daniela. Nejstarší devatenáctiletá Jolana začala letos studovat na Právnické fakultě v Praze, Adam, Antonio a Jaroslav jsou školáci, Kateřina navštěvuje mateřskou školu a nejmladší Daniel se narodil letos v dubnu.“

Na co vzpomíná?
„Hlavně na to pěkné, co jsem během působení na škole zažila. Ráda vzpomínám na přátelský kolektiv, na hodné žáky, kteří se svědomitě připravovali na přijímací zkoušky a počítali „Bělouna“, na žáky ochotné se zúčastnit různých soutěží. Někteří v nich dosáhli pěkných výsledků. Často vzpomínám na mnoho školních výletů do Vysokých Tater. Jsem ráda, když se mým žákům v životě dobře daří. Často se s bývalými žáky setkávám na jejich srazech.“

Co by vzkázala mladým kolegům?
„Ráda bych jim popřála pevné nervy, hodné, ochotné a vnímavé žáky, přátelský kolektiv, spravedlivé finanční ocenění jejich práce a co nejvíce času jen na práci s žáky. Žákům přeji mnoho dobrých kamarádů i ve škole, chuť do učení, mnoho úspěchů v životě.“

„Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.“
S. Chamfort

Květa Straková