Oldřiška Janáková

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 30.4.2010


Učitelka ZŠ Na Ostrově v letech 1975 - 1999.


Řekla o sobě:
„Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu aprobaci tělesná výchova – přírodopis. Pocházím z Vrchlabí, a proto umístěnka na ZDŠ v Josefově byla pro „holku z hor“ šok. V Jaroměři jsem se seznámila se svým budoucím manželem a „zakotvila jsem“ tady. Ve školním roce 1975/76 jsem přestoupila na zdejší školu – výhodou bylo blízké bydliště a lepší podmínky pro výuku TV.“

Má tři dospělé dcery a dvě vnučky. Těm se věnuje ve volném čase, kdy je zasvěcuje do tajů sportu, turistiky a cestování.

Aby si vynahradila přesídlení z horského střediska do města v Polabské nížině, nevynechala jedinou příležitost k cestě do hor. Dovolené v létě i v zimě trávila s mužem a dětmi právě tam. Nejprve v České republice, ale jakmile se otevřely hranice, vycestovala za atraktivní přírodou do zahraničí podle hesla „všude hezky, tak co doma“.

Důchod si plně užívá. Už deset let je pánem svého času, cestuje s batohem na zádech nejen po vlastech českých. Když je nepříznivé a nevlídné roční období,
sáhne po knize – ráda si přečte cestopisy a historické romány. Nebo se jen tak probírá fotografiemi z cest, na kterých manžel zachycuje prchavé, ale šťastné okamžiky.

Životní krédo: „Chce to pohyb.“

Oldřiška Janáková