Exkurze do Farmetu

Autor: Ing. Naďa Pávová, zveřejněno: 1.10.2012


Dne 27.9. 2012 podnikli žáci osmých tříd v rámci volby povolání exkurzi do českoskalické společnosti Farmet.
 
Firma se zabývá vývojem a výrobou zemědělské techniky. Žáci mohli sledovat celý výrobní proces od automatizovaného zakládání hutního materiálu přes řezání laserem, sváření, lakování práškovou barvou až po finální kompletaci hotových kultivátorů, podmítačů, kypřičů a secích strojů.
 
Paní průvodkyně zdůraznila význam technického a jazykového vzdělání, motivovala žáky ke studiu učňovských oborů strojního zaměření.
 
Ve druhé části dopoledne měli žáci možnost navštívit stálou expozici v Muzeu B. Němcové, od jejíž předčasné smrti letos uplynulo už 150 let.
 

Galerie obrázků

Exkurze do Farmetu
Exkurze do Farmetu
Exkurze do Farmetu
Exkurze do Farmetu
Exkurze do Farmetu
Exkurze do Farmetu