Vybírání učebnic na konci školního roku

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 28.6.2013


Všichni to zažili, někteří vzpomínají dodnes:-) Doba, kdy se ve škole vybírají učebnice, je neodmyslitelně spojená s atmosférou blížícího se konce školního roku a začátku vytoužených prázdnin.

S vybíráním učebnic je ale také spojena spousta práce. Počínaje tím, že se všechny musí zkontrolovat a konče tím, že se z případných provinilců musí "vytáhnout" pokuty, které by měli ještě před koncem škoního roku uhradit. Ve skladu učebnic je pořádný "hukot" a rukama nám v těch několika posledních červnových dnech projdou opravdu tisíce knih. Práce by byla o mnoho těžší, kdyby se člověk musel obejít bez zdatných pomocníků, kteří vědí "co", "kdy" a "jak". Jejich nespornou nevýhodou je bohužel  jejich "stárnutí":-) Najednou jsou žáky devátého ročníku a je čas se rozloučit. A v neposlední řadě hlavně poděkovat. Děkuji Dominikovi M. a Štěpánovi B. z 9.A za jejich ochotu a připravenost přiložit ruku k dílu i za jejich milou společnost, díky které šla práce od ruky dvojnásob rychle. Přeji jim, aby se v dalším studiu dařilo a aby na základní školu vzpomínali vždy jen v dobrém.

Galerie obrázků

Vybírání učebnic na konci školního roku
Vybírání učebnic na konci školního roku
Vybírání učebnic na konci školního roku