Moderní trendy ve výuce matematiky (aneb jak se přestat bát matematiky)

Autor: Mgr. Simona Soukalová, zveřejněno: 5.4.2013


V neděli 3. března se na ČT 24 vysílal jako obvykle pořad Otázky Václava Moravce, tentokrát zde hovořil i ministr školství profesor Petr Fiala. Zmínil se mimo jiné o aktuálním stavu matematické gramotnosti českých dětí na základních školách - je totiž špatný, před malými Čechy jsou např. i malí Slovinci nebo Poláci. Jednou z možností, jak toto změnit, je nové pojetí matematiky podle metod profesora Milana Hejného z Karlovy univerzity, který také ve zmíněném pořadu vystoupil a v krátké debatě své metody přiblížil širší veřejnosti. A právě podle profesora Hejného se na naší škole učí děti matematiku již od září 2007.

„Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí." vysvětluje autor Milan Hejný. A pokračuje: „Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět. Tedy nabývat různorodé zkušenosti a ty pak využít při řešení dalších nových úloh. Jen tak dítě dojde k trvalému a hlubokému poznání.“

A jak to tedy na naší škole děláme, že u dětí necvičíme jen paměť, ale hlavně logické myšlení? Pro jednodušší vysvětlení podstaty metod profesora Hejného můžeme zmínit výuku pomocí tzv. krokování. Místo mechanického sčítání (třeba na prstech) naši prvňáčci „krokují“. Na příklad dělají krůčky na barevných očíslovaných políčcích na zemi: 2 + 3 = udělat 2 krůčky a ještě 3. Tím stojí na barevné značce s číslem 5. K čemu krokování je? Až se pak za pár let žák, který se učil sčítat mechanicky, potká se zápornými čísly a s úlohou 2 - 3 = ?,  nebude ji schopen pomocí prstů řešit. Ale žák, který se učil krokovat již od první třídy, ví, že dva kroky dopředu a pak tři dozadu je totéž, co jeden krok dozadu. Tedy krokování připravuje žáka na porozumění záporným číslům. Navíc ve 3. ročníku, když se objeví minus před závorkou, opět krokování pomůže. Dítě prostě udělá čelem vzad a kráčí v obráceném směru, než šlo předtím.

Pravdou je, že se někdy objevují obavy rodičů. Vždyť oni se matematiku takhle neučili a mrzí je, že tomu, co jejich děti řeší, tak úplně nerozumějí a že dětem nemohou pomoci. Ale pomáhat dítěti neznamená vždy jen ukázat svému potomkovi, jak se to dělá. V tuto chvíli skutečná pomoc přichází od rodiče, který má zájem a který si od dítěte nechá vyložit, jak se příklad řeší. Sebevědomí dítěte roste a vysvětlováním se samo učí.

Naše škola se zařadila mezi ty, které tento moderní trend ve výuce zavedly. O unikátní metodu výuky matematiky podle profesora Hejného mají zájem i v zahraničí - v Kanadě, Itálii, Polsku apod. Také na ZŠ v Červeném Kostelci by rádi takto matematiku vyučovali. A protože jsme v okolí jediní, kteří tuto speciální metodu používají, požádalo nás vedení červenokostelecké školy, zda by se k nám mohli přijet podívat jejich pedagogové na hodinu matematiky. Rádi jsme se s nimi o své zkušenosti podělili a naši prvňáčci se svou paní učitelkou Janou Šimkovou jim předvedli, jak matematiku zvládají.
V současnosti se inovacím ve vyučování matematiky v České republice široce otevřely dveře. Je na škole a učitelích, zda se pokusí o změnu tradičních přístupů. Protože my matematiku metodou profesora Hejného učíme již šestým rokem, víme, jak vysoké nároky jsou kladeny i na vyučující. Už samotná příprava hodiny zabere mnohem více času a přemýšlení, nemluvě o pomůckách. Vyžaduje to odhodlání a mnoho práce. Přesto věříme, že pro budoucnost našich žáků to má smysl.
 

Galerie obrázků

Moderní trendy ve výuce matematiky (aneb jak se přestat bát matematiky)
Moderní trendy ve výuce matematiky (aneb jak se přestat bát matematiky)
Moderní trendy ve výuce matematiky (aneb jak se přestat bát matematiky)
Moderní trendy ve výuce matematiky (aneb jak se přestat bát matematiky)