Pomáháme těm, kteří to potřebují

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 16.12.2012


V době předvánoční jsme často oslovováni s žádostí o příspěvěk na různé projekty, které by měly zlepšit každodenní realitu těm, kteří mnoho štěstí v životě nemají. Žáci naší školy si v rámci hodin managementu vymysleli vlastní projekt. V rámci něho uspořádali sbírku potravin a finančních prostředků pro obyvatele jaroměřské stanice pro ohrožené druhy zvířat.

V uplynulých dvou týdnech děvčata a chlapci vždy před začátkem vyučování vybírali v přízemí naší školy potraviny pro zvířata. Papírové pytle se postupně plnily konzervami, sušeným pečivem, zeleninou, granulemi, piškoty a nádobami s namíchanou směsí obilovin. To vše mělo pomoci v péči o zraněné živočichy, kteří jsou momentálními obyvateli stanice.

Další žáci vybírali finanční prostředky do označené kasičky. Akci podpořila i kantýna, kde byla po několik dnů ke každému nákupu účtována přirážka ve výši 1Kč. Nakonec se podařilo nashromáždit více než patnáctset korun.

V pátek 14. prosince 2012 pak na naší škole probíhal pro tuto dobu tradiční program - předvánoční dílny. Skupina dětí se však nezapojila do tvorby vánočních dekorací či pečení. Po velké přestávce se chlapci ze šestých a sedmých tříd sešli na dvoře školy a začali nakládat hmotné dary nashromážděné za poslední dva týdny. A že toho nebylo málo. Dětem se podařilo zaplnit celých šest pytlů. A tak jsme se zasněženým parkem vydali na cestu. Chvílemi jsme zřejmě museli připomínat karavanu, jen to panorama Sahary nám chybělo:-) Za mrazivého počasí jsme občas někde uklouzli, museli jsme napnout opravdu všechny síly, abychom kárku vytlačili do kopce v Růžovce, dokonce jsme cestou i kolečka dofukovali. Nakonec jsme ale dosáhli cíle. Ve stanici se nám dostalo velmi milého přijetí. Oficiálně jsme předali potraviny i finanční dar. Za odměnu nás potom zaměstnanci provedli venkovní částí stanice a představili nám zblízka alespoň několik zvířat, která měla to štěstí, že se v nouzi dostala do dobrých rukou.

Pro nás všechny z celé akce plyne velké ponaučení. Věřím, že jsme si uvědomili, že pomoci tam, kde je to třeba, nemusí být až tak složité. Navíc jsme všichni odcházeli s pocitem, že se dobrá práce podařila a že dobrý skutek člověka odmění hřejivým pocitem u srdíčka.

Galerie obrázků

Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují
Pomáháme těm, kteří to potřebují