Řidičák pro cyklisty

Autor: Mgr. Jan Jandík, zveřejněno: 25.4.2013


Ve čtvrtek 18. dubna měly možnost děti ze 4.A získat průkaz cyklisty. Tento „řidičák“ potvrzuje, že držitel je plně způsobilý samostatné jízdě na kole.

V rámci dopravní výchovy mohou „čtvrťáci“ navštívit dopravní hřiště v Náchodě celkem dvakrát ve školním roce. Na podzim jsme byli s dětmi trénovat teorii v učebně i praktické jízdy na hřišti.

Minulý týden jely děti skládat zkoušku způsobilosti, která sestávala z psaní dopravního testu a jízd po hřišti. Vše samozřejmě pod přísným dozorem zkušených školitelů.

Je dobře, že i děti mají možnost si „otestovat“ své znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Vždyť účastníkem silničního provozu je vlastně každý z nás už od malička.

Při praktických jízdách lektoři u většiny nešetřili chválou. Teorie ovšem dopadla o trochu hůře. Ne všichni splnili potřebný počet bodů pro získání průkazu. Mají ovšem možnost, pokud budou chtít, vyzkoušet si testy znovu v červnu (pojedou děti ze 4.B).

Všem úspěšným cyklistům patří ještě jednou gratulace a přání bezpečné jízdy.

Galerie obrázků

Řidičák pro cyklisty