Ostrováček na skok v zahraničí

Autor: Mgr. Jana Šubrtová, zveřejněno: 10.12.2012


Pěvecký sbor Ostrováček navštívil partnerské město Ziębice.

Ve dnech 28. - 29.11.2012 navštívil pěvecký sbor Ostrováček polské partnerské město Ziębice, ležící přibližně 100 km od Jaroměře. Město náleží Dolnoslezskému vojvodství. Obě města váže již dlouholetá spolupráce. ZŠ Na Ostrově spolupracuje se základní školou Szkoła podstawowa č.2 (dále jen SP2), jejímž patronem se stal Henryk Sienkiewicz, polský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu. SP2 navštěvuje bezmála na 300 žáků, a to v 1.- 6. ročnících. Rozdíl v docházce na základních školách je patrný na 2. stupni, kdy žáci 7.- 9. ročníků studují již na gymnáziu.

Po příjezdu nás čekalo přátelské přivítání lidovou písní, prohlídka školy a dopolední přesun do Domu kultury, kde nás čekal bohatý program, na kterém jsme se také podíleli. V úvodu kulturního programu proběhlo představení zástupců obou partnerských měst. Naši delegaci tvořili pan ředitel Miloš Tomek, paní Květa Simonová z odboru školství a paní Šárka Holečková, ředitelka mateřských škol v Jaroměři. V průběhu kulturní akce byly promítány prezentace s fotografiemi ze spřátelených měst. Dění se zúčastnily děti z místní mateřské školy, které se předvedly zpěvem i tancem. Akcí provázeli moderátoři z Polska i z Čech. K vidění byly tance krakowiak a polka v podání žáků z partnerské školy SP2. Zazněly také recitace básní prezentující obě země, v našem podání recitovala Tereza Dítětová z 8.B. Tanečním vystoupením s pompony nás reprezentovala mistryně ČR Klára Házová z 6.A.

Třešničkou na dortu bylo vystoupení pěveckého sboru Ostrováček. Z repertoáru zazněly písně v jazyce českém, anglickém, latinském a překvapením byla i polská lidová píseň, kterou si s námi polští přátelé zazpívali. Součástí koncertu byl i taneční výstup dívek Terezy Pacákové a Kristýny Rindové ze souboru Flash. Vystoupením provázeli sbormistři Vlasta Nejedlá a Milan Morávek, který sbor doprovázel kytarou spolu s absolventkou Martinou Jonešovou na zobcovou flétnu. V závěru kulturní akce zazněla vřelá poděkování zástupců z obou měst.

Odpoledne nás čekal bohatý program v partnerské škole. Celá výprava se rozdělila do polsko-českých týmů, které spolu navzájem soutěžily. Odměnou byla společná diskotéka i navázaná nová přátelství. Jazyková bariéra nehrála příliš velkou roli, pokud si žáci mezi sebou nerozuměli, používali angličtinu jako spojovací jazyk.

Následující den jsme se zúčastnili vyučování, kdy se skupiny žáků rozptýlily do tříd a podílely se tak na vyučování. Kupříkladu v hodině přírodopisu si žáci nejprve vyzkoušeli skupinovou práci, kterou poté prezentovali. Během výuky se přesunuli ven, kde společně zasadili stromek. V rámci naší návštěvy se uskutečnila prohlídka Muzea kuchyňského náčiní a domácích spotřebičů v Zi
ębicích, kde je k vidění největší sbírka žehliček v Evropě. Poté následoval přesun na vyhlídku k pomníku orla, odkazujícího na dění 2. světové války. Zároveň představuje největší keramickou sochu v Evropě. Pro upřesnění rozměry monumentu sahají do výšky 8 metrů, rozpětí křídel zaujímá 10 metrů. Z vyhlídky se nám ukázalo celé město jako na dlani.  Součástí vycházky byla krátká návštěva městského parku, ve kterém je umístěno několik modelů dinosaurů.

V závěru návštěvy jsme zhlédli taneční představení dětí a obdrželi památeční listiny s dárkovými taškami. Příjemné zážitky, pohostinnost a dobrosrdečnost polských přátel zůstanou nadlouho v našich vzpomínkách. Před naším odjezdem jsme si společně zazpívali  několik písní.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům a učitelům. Již nyní se těšíme na další vzájemná setkání.

Galerie obrázků

Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí
Ostrováček na skok v zahraničí