Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Autor: Mgr. Jana Šubrtová, zveřejněno: 18.4.2013


Žáci 8. ročníku navštívili tzv. dolní komoru Parlamentu ČR.

V pondělí 15. dubna zavítali žáci 8. ročníků do Prahy za účelem návštěvy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prohlídka Senátu byla z důvodu konání protokolární akce bohužel zrušena, navzdory tomu jsme si budovu alespoň prohlédli zvenčí. Před samotnou exkurzí jsme si prošli historické centrum, počínaje tzv. Královskou cestou od Prašné brány, přes Staroměstské náměstí, Karlův most, dále jsme odbočili a prošli si Kampu. Naše cesta směřovala na Malostranské náměstí, kde se nachází informační centrum Poslanecké sněmovny. Sídlo PSP ČR tvoří komplex budov historických paláců a starobylých domů na Malé Straně.

Exkurze začala projekcí filmu o činnosti tzv. dolní komory Parlamentu ČR. Dále následovala prohlídka významných prostor s výkladem. Nejprve nás však čekala bezpečnostní prohlídka, poté jsme zavítali do předsálí. Kuloáry jsou volně přístupné pro zástupce médií, probíhají zde rozhovory s novináři, poslanci ve foyer diskutují i argumentují. Dříve na stěnách visely obrazy známých umělců, v současnosti je zde k vidění výstava plakátů o parlamentarismu u nás a návrh loga PSP ČR od akademického malíře Oldřicha Kulhánka, který byl tvůrcem podoby českých bankovek.

V jednotlivých prostorách se nachází celá řada zasedacích sálů. Jedním z jednacích prostorů je sál zvaný Státní akta, který slouží k reprezentačním i konferenčním účelům. Visí zde gobelín s postavou Karla IV., kolem něhož jsou vetkány názvy okresů z dob ČSR, naproti je umístěn velký státní znak.

Oním lákadlem byl pro nás hlavní zasedací sál v Thunovském paláci. Zasedací sál má dlouhou historii. Na tomto místě v roce 1799 šlechtický rod Thunů vybudoval divadlo, které však o 15 let později vyhořelo. Počátkem 19. století koupili palác čeští stavové a zřídili si tady sněmovnu. Po vzniku ČSR využíval prostory pro své schůze Senát Národního shromáždění a od roku 1969 Česká národní rada. Poslanci Parlamentu ČR se zde scházejí od 1.1.1993.

V Thunovském paláci se tedy nachází hlavní zasedací sál PSP ČR a podstatná část jejího administrativního zázemí. Zavítali jsme na galerii hostů, kde jsme se usadili, pozorovali samotný prostor a dozvěděli se mnohé informace. Právě v pondělí se nekonají schůze PS, a proto jsme celý prostor měli pro sebe, byť jen pohledem z výšky. Jednání PS jsou zpravidla veřejná, pokud zákon nestanoví jinak. Současná podoba sálu je novorenesanční a pochází z 60. let 19. století. Nábytek je vybaven hlasovacím zařízením a moderní audiotechnikou, která je do historického interiéru citlivě zakomponována.

Každoročně se v průběhu státních svátků, tj. 8.5. a 28.10., konají Dny otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti mohou PSP ČR navštívit i v průběhu roku, nutné je se včas objednat. Prohlídka je zdarma a trvá přibližně 75 min.

Z Poslanecké sněmovny jsme odcházeli plni dojmů. Příští rok bychom rádi zavítali také do Senátu a jeho skvostných zahrad.

Galerie obrázků

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky