Proměny přírody během roku

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 22.6.2013


V 5.B jsme na podzim 2012 zahájili projekt, jehož cílem bylo pozorovat jedno místo v přírodě v pravidelných intervalech, fotoaparátem zachytit jeho proměny během roku a v červnu vše shrnout do projektu, který bude prezentován spolužákům ve třídě.

Dané místo pozorovali žáci vždy ve dvouměsíčních intervalech, a to v listopadu, v lednu, v březnu a v květnu. Místo vždy vyfotili a fotografii si uložili. Po zachycení pozorovaného místa v květnu fotografie vytiskli a popsali. Před koncem školního roku potom výsledek svého ročního projektu prezentovali svým spolužákům. K obrázkům samozřejmě podali komentář. I přesto, že byl tento projekt dobrovolný, zúčastnila se ho asi třetina žáků 5.B, což bylo při jeho dlouhodobém trvání, a tedy i náročnosti, překvapující.

Výsledná prezentace byla milým zpestřením hodin přírodovědy a také praktickou ukázkou toho, co jsme se během roku učili z učebnic.

Galerie obrázků

Proměny přírody během roku
Proměny přírody během roku
Proměny přírody během roku
Proměny přírody během roku