Poradenství

Ve školním roce 2019/2020 se v rámci poradenské činnosti naší školy můžete obracet na:
1. Výchovnou poradkyni Mgr. Janu Doubkovou
2. Školního etopeda Mgr. Jiřího Hájka
3. Speciálního pedagoga Mgr. Evu Součkovou
4. Preventistu sociálně-patologických jevů Mgr. Davida Horkého