Sociální pedagog a školní etoped

Informace sociálního pedagoga a školního etopeda Mgr. Jana Součka

Mgr. Souček,který je zároveň spediálním pedagogem i školním etopedem, sídlí ve sborovně 1. stupně v přízemí školy (dveře č. 106).
Konzultační hodiny budou uvedeny pro učitele, žáky i rodiče v tabulce přístupné v Edookitu.
Kontakt - tel. 491 812 474, klapka 156
Krizový kontakt - 603 471 603

Sociální pedagog a školní etoped se zabývá pomocí dětem v případech výchovných problémů a v situacích, které s nimi souvisí.

Nabízí žákům a rodičům konzultační a poradenské služby v oblasti:

  • výchovných problémů (šikana, lhaní, podvádění, krádeže, toulání, agresivita)
  • řešení náročných životních situací (rozpad rodiny, vztahové problémy)
  • krizové intervence (v situacích, kdy je nutná okamžitá pomoc a podpora)

Rodiče se na Mgr. Součka mohou obracet v případech, kdy si všimli změn v chování dítěte a mají pocit, že se s jejich potomkem děje něco negativního, něco, co mu ubližuje. Pomoc pak probíhá formou individuálního rozhovoru s dítětem nebo formou skupinové práce s celou třídou. V případě zájmu může být realizováno i sezení s dítětem a rodiči.