Školní etoped

Informace školního etopeda Mgr. Jiřího Hájka

Konzultační hodiny školního etopeda budou v tomto školním roce:
Pondělí a úterý:  8 – 14 hodin (pro děti) ve sborovně 1. stupně v přízemí školy
                        14 – 15 hodin (pro rodiče) ve sborovně 1. stupně v přízemí školy po předchozí telefonické domluvě
                        (tel. 491 812 474, klapka 156)

Etopedie je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá pomocí dětem v případech výchovných problémů a v situacích, které s nimi souvisí.

Školní etoped se zaměřuje především na problémy žáků ve školním prostředí.

Nabízí žákům a rodičům konzultační a poradenské služby v oblasti:

  • výchovných problémů (šikana, lhaní, podvádění, krádeže, toulání, agresivita)
  • řešení náročných životních situací (rozpad rodiny, vztahové problémy)
  • krizové intervence (v situacích, kdy je nutná okamžitá pomoc a podpora)

Rodiče se na školního etopeda mohou obracet v případech, kdy si všimli změn v chování dítěte a mají pocit, že se s jejich potomkem děje něco negativního, něco, co mu ubližuje. Pomoc pak probíhá formou individuálního rozhovoru s dítětem nebo formou skupinové práce s celou třídou. V případě zájmu může být realizováno i sezení s dítětem a rodiči.