Školní družina

Základní údaje o školní družině ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2021 - 2022.

Námořnický den na zahradě školní družiny v červnu 2019.

Provoz školní družiny:

  • Ráno od 6.00 hodin (ve škole - boční vchod, zvonek "Ranní družina").

Žáci mohou do ranní ŠD přicházet do 7.00 hodin. Pokud přijdou po 7.00 hodin, vyčkají ve dvoře do 7.30, než se otevře škola pro všechny žáky, a do ranní ŠD nebudou již po 7.00 vstupovat.

  • Odpoledne do 16.30 hodin (objekt ŠD na Matysáku), děti si po ukončení výuky od vyučujících přebírá vychovatelka v suterénu školy.

Pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace, byl by provoz ŠD změněn od 6.30 do 16.00 hodin.

Do školní družiny se přihlašují děti 1., 2. tříd, žáci 3. tříd pouze do naplnění kapacity školní družiny (žáci 3. tříd, kteří z důvodu plné kapacity nebudou umístěni do školní družiny, mohou podat přihlášku do školního klubu, kde jsme pro ně v letošním školním roce zřídili další oddělení).
Děti, které se ŠD docházejí pouze do školní jídelny, se musí do školní družiny též přihlásit a zaplatit poplatek.

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 500,- Kč na pololetí (100,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 78-8827970247/0100
Vklad jménem: poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi na začátku školní docházky.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 10. září, II. pololetí nejpozději do 10. ledna
Při nezaplacení poplatku do uvedeného data bude žák ze ŠD /ŠK vyloučen.

Dobrovolný příspěvek:
Dobrovolný příspěvek rodičů na akce ŠD činí 100,- Kč na celý školní rok.
Bude použit na akce (karneval, besídka,dětský den, ….) + na spotřební materiál pro děti (čtvrtky, barevné papíry, pastelky, tužky, vodovky, tempery, ad, ).
Příspěvek bude vybírán v měsíci září.
Poplatky vybírá vychovatelka příslušného oddělení, které dítě navštěvuje.

Obědy:
Obědy si rodiče platí a odhlašují sami ve školní jídelně, nutno zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč, který děti nosí u sebe.

Co s sebou do ŠD?
Jsou potřeba ještě jedny přezůvky do školní družiny, které mají děti v sáčku (nejlépe látkový, prosíme ne igelitové tašky), dle období převlečení na zahradu (tepláky, kraťasy, triko, mikinu, popř. obuv).
Všechna oddělení pracují podle svých týdenních skladeb zaměstnání a řídí se vnitřním řádem ŠD. 
Vnitřní řád ŠD při ZŠ Na Ostrově je vyvěšen ve školní družině na nástěnce nebo si jej můžete stáhnout zde.

Bližší informace: tel. do školní družiny 491 812 107.

V letošním školním roce se budou dětem věnovat paní vychovatelky:
Lenka Halašová, Lenka Mráziková, Markéta Zapadlová a vedoucí vychovatelka Jana Veselá.


 

Zájmové útvary školní družiny

Školní družina realizuje svou činnost formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Ranní družina je určena všem dětem, podmínkou není odpolední družina. Tam je zařazována klidná, nenáročná činnost odpočinkového zaměření, která probíhá spíše individuální formou. Pro ty živější je k dispozici 3x týdně tělocvična, kde si mohou zahrát různé míčové hry.

Zájmové kroužky při školní družině

Každý rok jsme nabízíme pestrou škálu kroužků, bohužel za současné epidemiologické situace, která nám nedovoluje "míchat" děti z různých oddělení ŠD, budou kroužky probíhat v jiném režimu pouze v rámci oddělení. Nabídka bude dětem a rodičům předána jednotlivými vychovatelkami. 

Kroužky začínají první týden v říjnu.

Během školního roku čeká děti řada akcí:
Např. Halloween, Mikulášská besídka s nadílkou, karneval, Rej čarodějnic (30. duben), Námořnický den, návštěva dětského filmového představení v CineStar Hradec Králové atd.

Pokud nám to epidemilogická situace dovolí, budeme se snažit tyto akce za dodržení hygienických opatření zrealizovat v rámci možností tak, aby se nemíchaly děti z různých oddělení. 

Galerie obrázků

Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina