Školní družina

Základní údaje o školní družině ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2019 - 2020.

Námořnický den na zahradě školní družiny v červnu 2019.

Provoz školní družiny:
ráno 6.00 - 7.40 (ve škole - boční vchod) od 3. září 2019
odpoledne do 16.30 (objekt ŠD na Matysáku), děti si po ukončení výuky od vyučujících přebírá vychovatelka v suterénu školy.
Do školní družiny se přihlašují děti 1., 2. a 3. tříd.
Děti, které se ŠD docházejí pouze do školní jídelny, se musí do školní družiny též přihlásit a zaplatit poplatek.

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem: poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi a naleznete ho v Edookitu pod jménem svého dítěte.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 15. října, II. pololetí nejpozději do 15. března

Dobrovolný příspěvek:
Dobrovolný příspěvek rodičů na akce ŠD činí 150,- Kč na celý školní rok.
Bude použit na akce (karneval, besídka,dětský den, ….) + na spotřební materiál pro děti (čtvrtky, barevné papíry, pastelky, tužky, vodovky, tempery, ad, ).
Příspěvek bude vybírán v měsíci září.
Poplatky vybírá vedoucí vychovatelka paní Jana Veselá.

Obědy:
Obědy si rodiče platí sami ve školní jídelně, nutno zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč, který děti nosí u sebe.

Co s sebou do ŠD?
Jsou potřeba ještě jedny přezůvky do školní družiny, které mají děti v sáčku (nejlépe látkový, prosíme ne igelitové tašky), dle období převlečení na zahradu (tepláky, kraťasy, triko, mikinu, popř. obuv).
Všechna oddělení pracují podle svých týdenních skladeb zaměstnání a řídí se vnitřním řádem ŠD.

V letošním školním roce se budou dětem věnovat paní vychovatelky:
Lenka Halašová, Lenka Mráziková, Markéta Zapadlová a vedoucí vychovatelka Jana Veselá.

Bližší informace: tel.: 491 812 107

Vnitřní řád ŠD při ZŠ Na Ostrově je vyvěšen ve školní družině na nástěnce nebo si jej můžete stáhnout zde.

Zájmové útvary školní družiny

Školní družina realizuje svou činnost formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Ranní družina je určena všem dětem, podmínkou není odpolední družina. Tam je zařazována klidná, nenáročná činnost odpočinkového zaměření, která probíhá spíše individuální formou. Pro ty živější je k dispozici 3x týdně tělocvična, kde si mohou zahrát různé míčové hry.

Školní družina nabízí pro školní rok 2019/2020 tyto zájmové kroužky:
(Přihlásit se mohou i děti nedružinové, pokud to dovolí kapacita kroužku)

 • Anglický jazyk pro 1. třídu
  Seznámení s jazykem, hry, pexesa, obrázky, slovíčka.
  Lenka Halašová, pondělí 14,00 – 14,45 
 • Sportovní kroužek pro 1. - 3. třídy 
  Míčové hry, štafety, soutěže, basket, florbal, fotbal, volejbal, atletika.
  Jana Veselá, Aneta Kočová
  úterý 14.30 – 15.30, středa 7.00 - 7.45, čtvrtek 14,00 – 15,00
 • Mini Flash
  Úvod do scénického tance, vyjádření rytmu pohybem.
  Lenka Halašová, středa 15.30 – 16.15
 • Keramika
  Práce s hlínou, různé techniky, výrobky z hlíny.
  Lenka Mráziková, pondělí, čtvrtek 14.45 - 16.15
  (pro nákladnost materiálu bude tento kroužek za poplatek 200,- Kč na školní rok)
 • Flétnička 
  Seznámení s nástrojem, správné dýchání, základy hry.
  Markéta Zapadlová, středa, pátek 7.00 – 7.45
 • Zpívání  s kytarou 
  Písničky k táboráku, doprovodné nástroje, výroba zpěvníčku.
  Jana Veselá, pátek 13.15 – 14.00
 • Tvořínek - výtvarný a pracovní kroužek
  Malování různými technikami, výroba drobných dekorativních předmětů.
  Lenka Mráziková, pátek 14.00 – 15.30
  (pro nákladnost materiálu bude tento kroužek za poplatek 200,- Kč na školní rok)
 • Deskovky
  Seznámení s pravidly různých deskových a společenských her.
  Lenka Halašová, pondělí 15.00 – 16.15
 • Přípravný pěvecký sbor Ostrováček
  Dívky i chlapci 1.- 4. ročník
  Seznámení se základy hlasové výchovy zábavnou formou, zlepšení rytmických a pohybových dovedností. Prostřednictvím koncertů reprezentace školy na veřejnosti.
  Jana Šimková, pondělí od 13.45 - 14.30, v budově školy

Do zájmových kroužků se děti přihlašují v ŠD v měsíci září. 
Kroužky začínají první týden v říjnu.

Během školního roku čeká děti řada akcí:
Např. Halloween, Mikulášská besídka s nadílkou, karneval, Rej čarodějnic (30. duben), Námořnický den, návštěva dětského filmového představení v CineStar Hradec Králové atd.

Galerie obrázků

Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina