Důležité termíny

Třídní schůzky

1. 9. 9. 2021

1. ročník až 5. ročník úvodní třídní schůzka (školní řád, organizace výuky, apod.) od 15.30 hodin

6. ročník až 9. ročník úvodní třídní schůzka (školní řád, organizace výuky, apod.) od 16.00 hodin

2. 18. 11. 2021 1. - 9. ročník online konzultace o prospěchu a chování od 15.00 do 18.00 hodin
3. 24. 3 . 2022 1. - 9. ročník online konzultace o prospěchu a chování od 15.00 do 18.00 hodin
4. 5. 5. 2022 1. - 9. ročník konzultace o prospěchu a chování od 15.30 do 17.30 hodin
5. 15. 6.  2022 třídní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd od 15.30 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste potřebovali konzultovat nějaký problém s kterýmkoli učitelem nebo vedením školy i mimo výše zmíněné termíny, obraťte se na nás, ochotně a rádi vám pomůžeme. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Abychom vám mohli věnovat tolik času, kolik budete potřebovat, doporučujeme domluvit si osobní setkání předem.