Důležité termíny

Třídní schůzky

1. 11. 9. 2018 1. A, 1. B - informace související se začátkem školního roku a zahájením povinné školní docházky (od 16.00 hodin)
2. 13. 9. 2018

1. C + 2. ročník až 5. ročník úvodní třídní schůzka (školní řád, organizace výuky, apod.) od 15.30 hodin

6. ročník až 9. ročník úvodní třídní schůzka (školní řád, organizace výuky, apod.) od 16.00 hodin

3. 29. 11. 2018 1. - 9. ročník krátká třídní schůzka
a následující konzultace o prospěchu a chování
4. 21. 3 . 2019 1. - 9. ročník krátká třídní schůzka
a následující konzultace o prospěchu a chování
5. 9. 5. 2019 1. - 9. ročník krátká třídní schůzka
a následující konzultace o prospěchu a chování
6. 13. 6.  2019 třídní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesný čas konání třídní schůzky bude vždy oznámen v žákovských knížkách.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se na nás, ochotně a rádi vám pomůžeme. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Abychom vám mohli věnovat tolik času, kolik budete potřebovat, doporučujeme domluvit si osobní setkání předem.