Volitelné předměty

Nabídkou povinně volitelných předmětů otvíráme žákům možnost uplatnit a rozvíjet své nadání, schopnosti a zájmy a zároveň přispíváme k jejich budoucí profesní orientaci.

V nabídce povinně volitelných předmětů upřednostňujeme jednak rozšiřování výuky cizích jazyků, jednak získávání a prohlubování praktických dovedností, případně rozvíjení pohybových schopností. Povinně volitelný předmět patří do skupiny povinných předmětů. Na vysvědčení se známka z tohoto vyučovacího předmětu započítává do celkového hodnocení.

 8. ročník

 Výtvarná tvorba
 Konverzace v anglickém jazyce
 Moderní pohybové formy 
 Technické činnosti
 

 9. ročník

 Seminář českého jazyka
 Seminář matematiky
 Moderní pohybové formy
 Technické činnosti
 

Od 7. do 9. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk jako volitelný předmět dvě hodiny týdně a v současné době mají na výběr mezi ruštinou a němčinou (anglický jazyk mají žáci jako povinný od 2. do 9. ročníku).