Volitelné předměty

Nabídkou povinně volitelných předmětů otvíráme žákům možnost uplatnit a rozvíjet své nadání, schopnosti a zájmy a zároveň přispíváme k jejich budoucí profesní orientaci.

V nabídce volitelných předmětů upřednostňujeme jednak rozšiřování výuky cizích jazyků, jednak získávání a prohlubování praktických dovedností (ovládání PC, praktické činnosti ve školní dílně apod.). Povinně volitelný předmět patří do skupiny povinných předmětů. Na vysvědčení se známka z tohoto vyučovacího předmětu započítává do celkového hodnocení.

 8. ročník

 Informatika
 Konverzace v anglickém jazyce
 Moderní pohybové formy 
 Technické činnosti
 

 9. ročník

 Seminář českého jazyka
 Seminář matematiky
 Moderní pohybové formy
 Technické činnosti
 

Na ZŠ Na Ostrově klademe velký důraz na kvalitu a šíři nabídky výuky jazyků. Je to jeden z pilířů našeho ŠVP „Ostrov porozumění“ a vyplývá přímo z jeho motivačního názvu.

Proto již od roku 2007, kdy vznikl náš školní vzdělávací program, vyučujeme druhý cizí jazyk jako povinně volitelný předmět od 7. ročníku dvě hodiny týdně. Naši žáci se tedy tři roky učí další cizí jazyk (kromě povinného anglického jazyka) a mají na výběr mezi ruštinou a němčinou.