Školní jídelnaNázev: Zařízení školního stravování Jaroměř
Adresa: 551 01 Jaroměř, Na Karlově 181

Ředitelka školní jídelny: Jana Balcarová
Telefon: 737 336 766 - ředitelka školní jídelny
491 812 472, 491 811 027, 737 207 285 - kancelář 
491 811 064 - kuchyně
E-mail: jidelnakarlov@seznam.cz
Web: www.skolnijidelnajaromer.cz

Školní jídelna Na Karlově je samostatný právní subjekt, ve kterém se stravují žáci čtyř jaroměřských základních a středních škol. Placení obědů, zakoupení čipu (elektronické stravenky), nahlášení jeho ztráty, případné krádeže a úrazy, pochvaly a stížnosti je třeba řešit s vedením školní jídelny.

Cílem školní jídelny je zabezpečení plnohodnotné kvalitní stravy pro všechny strávníky v příjemném prostředí moderního objektu. Důraz se klade na vaření z čerstvých a kvalitních surovin, dodržení všech hygienických předpisů a výživových norem.

Školní jídelna nabízí tyto služby:
- obědy pro žáky těchto jaroměřských škol: ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové,
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř, SŠŘ Jaroměř
- celodenní stravování pro žáky ubytované s možností výběru odebrání pouze jednotlivých
chodů
- celodenní stravování pro cizí strávníky s možností výběru odebrání pouze jednotlivých chodů
- zajištění celodenního stravování pro zájmové a sportovní akce pořádané v Jaroměři a
okolí s možností sestavení jídelníčku dle požadavků a odebrání pouze jednotlivých
chodů (ceny dle dohody)

Výdej obědů:
- od 11:00 hod do 11:15 hod. - cizí strávníci a odběr do jídlonosičů
- od 11:15 hod do 14:00 hod. - děti a zaměstnanci škol

Zákonný zástupce strávníka (pokud strávníkovi není 18 let) vyplní přihlášku ke stravování, která je dostupná v kanceláři školní jídelny, dále si ji můžete vytisknout na stránkách školní jídelny.

Milí rodiče přijďte si za ceny pro cizí strávníky ochutnat co pro vaše děti připravujeme!!

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JSOU UVEDENY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY: www.skolnijidelnajaromer.estranky.cz