Zájmové útvary

Nabídka placených kroužků ve školním roce 2019/2020

Tento způsob organizování zájmové nebo vzdělávací činnosti dětí přináší řadu výhod: nabídka a spektrum činností závisí pouze na zájmu klientů a na našich personálních možnostech. Dále je možné pracovat i s minimálním počtem žáků ve skupině, či dokonce pouze s jedním žákem.

Vzhledem k tomu, že jejich cena (v porovnání s cenami ostatních kvalitativně srovnatelných placených kroužků nabízených jinými organizacemi, případně vzdělávacími agenturami) byla velmi příznivá, setkali jsme se s kladným ohlasem rodičů i žáků. Po dobré zkušenosti je proto je nabízíme i v letošním roce.

Zahájení činnosti placených kroužků od 1. října 2019 podle zájmu, který o tyto kroužky žáci projeví.
1. období: 1. říjen 2019 – 31. leden 2020
2. období: 1. únor 2020 – 31. květen 2020
 

 • Keramický kroužek – vede p. vychovatelka Mráziková
  pro žáky od 4. třídy, ve středu 15.30 – 17.00 hod. ve školní družině
  Práce s keramickou hlínou, výroba dekorativních i užitkových předmětů. Žáci si  vyzkouší různé techniky zdobení a naučí se základům práce na hrnčířském kruhu. Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za rok na materiál používaný při výrobě.
 • Brepta – jazykové hrátky pro žáky 1. tříd - vede p. uč. Štěpová
  pro děti z 1. tříd, středa 5. vyučovací hodina
  Předcházení problémům s výslovností a se čtením. Rozvíjení slovní zásoby, hraní si s českým jazykem, výuka správného dýchání a zacházení s hlasem, procvičování orientace v prostoru, hraní pohybových her. Návaznost na ŠD zajištěna.
 • WORKOUT - vede p. uč. Řezníčková
  pro chlapce i dívky z 8. a 9. tříd, čtvrtek nebo pátek, 14.20 – 15.20, tělocvična
  Kroužek plný zábavy, ale i dřiny a potu. Na hodinách Workoutu zlepšíme vaši kondici a zpevníme celé tělo. Naše motto je „Co bolí, to sílí!“
 • Florbal – vede p. Stanislav Hofman (externí spolupracovník)
  pro žáky 6. – 9. tříd, středa 14.00 – 15.00 v tělocvičně ASVAJ Jaroměř
  Kolektivní sport florbal rozvíjí orientaci v prostoru, rychlé rozhodování a pohybové schopnosti každého jednotlivce.
  Výuka práce s holí, pohyb s míčkem i bez míčku, základní herní situace a samotná hra florbalu v závěru hodiny. Dále rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost a obratnost) + kamarádství, Fair-play a láska ke sportu a pohybu.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Kalandrová
  pouze pro žáky 8. A + 8. B, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 9. ročníku, čtvrtek 14.00 – 14.45
  Procvičení, opakování učiva, nácvik strategie řešení typových úloh.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 6. ročníku, úterý 7.00 – 7.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.

Cena se bude lišit v závislosti na počtu žáků v studijní skupině. Zpravidla bude vybírána zálohově pololetně, u krátkodobých kurzů po jednotlivých lekcích.

 Počet žáků ve skupině    Cena za jedno období (4 měsíce)
 11 a více žáků  420, - Kč (cca 26,- Kč za 1 lekci)
 7 – 10 žáků  540,- Kč (cca 34,- Kč za 1 lekci)
 4 – 6 žáků  720,- Kč (cca 45,- Kč za 1 lekci)
 3 žáci  1200,- Kč (cca 75,- Kč za 1 lekci)
 2 žáci  Platba po jednotlivých lekcích, 100,- Kč za 1 lekci  
 1 žák Platba po jednotlivých lekcích, 180,- Kč za 1 lekci


Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 9. září 2019

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
  pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
  Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Vystupování na řadě koncertů v Jaroměři i mimo Jaroměř.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky od 4. tříd (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku)
  1x týdně středa 15.00 – 16.30, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro chlapce od 1. tříd (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř) 1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a     přehlídkách.
 • Badatelský kroužek ALVA – vede p. uč. Horký
  pro žáky 6. – 8. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Určen pro děti s touhou něco nového objevovat a vymýšlet. Hledání zákonitosti přírodních jevů pomocí nejrůznějších fyzikálních pokusů. Pro bádání budou použity vlastnoručně vyrobené pomůcky a školní experimentální stavebnice s moderními měřidly.
 • Mediální výchova – vede p. uč. Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, čtvrtek 14.10 – 15.45 hod. (případně jiný termín podle dohody)
  Práce v redakční radě školního časopisu IQčko. Vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, tvorba mediálních sdělení (psaní článků, reportáží), „v terénu“ získávání podkladů pro ankety a jejich vyhodnocování, grafická úprava časopisu. Pochopení základních principů, jak se tvoří a fungují média. 
 • Sportovní hry – vede p. uč. Petr
  pro žáky 6. – 9. tříd, čtvrtek 14.00 – 14.45 hod., v tělocvičně a v parku (za příznivého počasí)
  Různé sportovní aktivity a míčové hry (florbal, fotbal, basketbal, kinball atd.)
 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede p. uč. Kracík
  pro žáky 4. – 9. ročníku,čtvrtek 14.00 – 15.00, maximální počet žáků 12
  Stavba modelů a následné programování stavebnic Lego pomocí počítače.
 • Úprava fotografií a zpracování videa – vede p. uč. Kracík
  pro žáky 4. – 9. ročníku, úterý 14.00 – 15.30, maximální počet žáků 12
  Teorie fotografie a videa, práce s fotoaparátem a kamerou.
 • Stolní a deskové hry
  pro žáky 3. – 5. ročníku, čtvrtek 13.30 – 14.15, vede Martina Dědková (vychovatelka ŠK)
  Hraní deskových her, které jsou k dispozici ve škole (případně si mohou žáci donést po domluvě i vlastní).
 • Kroužek dětské jógy
  pro žáky 3. – 5. ročníku, středa 13.30 – 14.30, vede Martina Dědková (vychovatelka ŠK)
  Seznámení se základními pozicemi jógy hravou formou.
   

ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz