Zájmové útvary

Nabídka placených kroužků ve školním roce 2020/2021

V této sekci se každoročně objevuje pestrá nabídka různých kroužků, ze kterých si žáci od 1. do 9. třídy vybírali. 
Mrzí nás, že v letošním roce tomu tak nebude.
Vzhledem k doporučení MŠMT v souvislosti s onemocněním Covid-19 jsme se rozhodli naši širokou nabídku zatím omezit a soustředili jsme se na tři zásadní kroužky s mnohaletou tradicí, o které je také ze strany dětí největší zájem.
Snažíme se tak v maximální možné míře chránit zdraví žáků a eliminovat možnost přenosu infekčního onemocnění.  

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Za kroužky se platí jednorázový poplatek 400,- Kč za pololetí. Pokud je dítě členem školního klubu, platí za členství v ŠK (400,- Kč) a za tyto kroužku se od něj již poplatek nebude požadovat. 

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 7. září 2020

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
  pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
  Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Koncerty budou pořádány živě nebo virtuálně, natáčení CD.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky od 2. tříd (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku)
  1x týdně středa 16.15 – 17.30, 1x týdně čtvrtek 16.15 – 17.30
  pro chlapce od 1. tříd (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř) 1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a  přehlídkách.

ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz