Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci.
I v letošním školním roce opět nabízíme několik stěžejních a oblíbených kroužků. Doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí nechat kroužky otevřené po celý školní rok.

Zájmové útvary - placené kroužky

 • Autorská kniha – vede p. uč. Andrejsová
  pro žáky 3. – 9. tříd, čas bude upřesněn po domluvě s p. uč. Andrejsovou
  Kniha není jen pár papírů s textem – kniha je i vyjádřením osobnosti tvůrce. Nepřipadáš si jako spisovatel? Nevadí! Dozvíš se, co každá dobrá kniha potřebuje mít. Obsah už přijde sám. A když ne, nevadí – zůstane Ti připravená kniha, kterou můžeš darovat nebo naplnit později. Že nejsi ani výtvarník? Nesmysl. Každý má tvořivé možnosti a vůbec nemusí umět pěkně kreslit…. V tomto kroužku si budeme nejenom tvořit, šít, lepit, malovat, tisknout….ale také hledat inspiraci, rozepisovat se, diskutovat, přemýšlet, zajímat se.
 • WORKOUT - vede p. uč. Řezníčková
  pro chlapce i dívky z 8. a 9. tříd, čtvrtek, 14.00 – 15.00 hod.
  Přijď poměřit své síly se spolužáky a dát zabrat každému svalu v těle. Posilujeme, závodíme, vysvětlujeme si techniku a hrajeme hry. Letos bohatíme program o trénink v přírodě a na workoutovém hřišti.
 • Španělština pro začátečníky – vede p. uč. Černá
  Pro žáky 2. – 4. tříd, úterý od 14.15 – 15.00 hod.
  Žáci se seznámí se základy španělského jazyka.
   
  Cena za kroužek se bude lišit v závislosti na počtu žáků ve studijní skupině. Platba bude vybírána zálohově pololetně, v případě 1 – 2 přihlášených žáků po jednotlivých lekcích.
  Přesnou cenovou nabídku dostali všichni žáci ve škole 1. 9. 2022 v papírové podobě.
  Pokud by došlo k uzavření škol pro prezenční výuku kvůli epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním covid-19, bude poměrná částka za nerealizované kroužky žákům vrácena. 

  Placené kroužky zahájí činnost od 1. října 
  1. období - 1. 10. 2022 - 31. 1. 2023           
  2. období - 1. 2. 2023 - 31. 5. 2023

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Kroužků ŠK se mohou účastnit žáci zapsaní na základě přihlášky k pravidelné denní docházce do ŠK. Zároveň je mohou navštěvovat všichni zájemci 3. - 9. ročníků, kteří mají zájem docházet pouze do kroužku. V případě zájmu musí vyplnit přihlášku člena školního klubu. Paušální poplatek je pro všechny stejný, ať se jedná o denní docházku, denní docházku + kroužky nebo jen kroužky. Výše poplatku je 500 Kč za pololetí. Odhlásit se z kroužku je možné v pololetí. Žáci si v rámci jednoho poplatku mohou vybrat i více kroužků. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
  pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
  Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Koncerty budou pořádány živě nebo virtuálně, natáčení CD.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky 1. – 3. ročník (v rámci školní družiny) – 1x týdně středa 15.30 – 16.30 hod.
  pro dívky 4. – 6. ročník (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku) - 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro dívky 7. – 9. ročník (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku) - 1x týdně středa 16.30 – 18.00, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro chlapce 1. – 9. ročník (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř)
  1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a  přehlídkách. Počet dětí je limitován.
 • Keramický kroužek – vede p. uč. Jílková
  pro dívky i chlapce 3. ročník, úterý 14.00  – 15.30 hod.
  Děti se seznámí se způsobem práce s keramickou hlínou. Vyrábějí dekorativní a užitkové předměty. Rozvíjí své estetické vnímání a manuální zručnost.
  Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za pololetí na materiál používaný při výrobě.
 • Scrapbooking – vede p. uč. Andrejsová
  pro žáky 3. – 9. tříd, čas bude upřesněn po domluvě s p. uč. Andrejsovou
  Baví tě kouzlit s papírem? Chceš si vyrobit vlastní super originální fotoalbum/deníček/zápisníček nebo třeba naučit se dělat boží přání pro mamku nebo kámošku? Stačí ti jen papír, pár doplňků, lepidlo a tvoje fantazie!
 • Florbal – vede asistent pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky 3. – 5. tříd v pondělí, pro žáky 6. – 9. r. ve čtvrtek, vždy 14.00 – 15.30 ve sportovní hale ASVAJ
  Kroužek florbalu je zaměřen na rozvoj dovedností hráče – vedení míčku, přihrávka spoluhráči, střelba na branku … Jedním z hlavních cílů kroužku není výkonnost, ale dobrý pocit ze hry.
 • Práce se stavebnicí Merkur, Lego, Ozobot – vede as. pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky od 3. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Práce se stavebnicemi Merkur a Lego pomáhá rozvíjet motoriku, zručnost a představivost dětí. Kreativní formou je dětem představen svět robotiky. Rozvíjí se tak logické myšlení a učí počátky programování.
 • Zdravotnický kroužek - vede p. uč. Těšinová
  pro žáky 3. – 5. třída, čtvrtek 13.30 – 15.00
  Na zdravotnickém kroužku se děti seznámí se současnými postupy při poskytování první pomoci. Plně využívány jsou modelové situace, při kterých si děti zábavnou formou osvojují praktické postupy, navrhují různá řešení a komunikují o nich se svými spolužáky a vedoucím kroužku. V rámci kroužku se také seznamují s anatomií lidského těla. Dětem jsou k dispozici modely lidského těla, resuscitační modely, obvazové pomůcky atd.

          Zahájení činnosti kroužků školního klubu od 12. září 2022
          Zahájení keramického kroužku pro žáky 3. tříd od 1. října 2022

ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz