Zájmové útvary

Nabídka placených kroužků ve školním roce 2018/2019

Tento způsob organizování zájmové nebo vzdělávací činnosti dětí přináší řadu výhod: nabídka a spektrum činností závisí pouze na zájmu klientů a na našich personálních možnostech. Dále je možné pracovat i s minimálním počtem žáků ve skupině, či dokonce pouze s jedním žákem.

Vzhledem k tomu, že jejich cena (v porovnání s cenami ostatních kvalitativně srovnatelných placených kroužků nabízených jinými organizacemi, případně vzdělávacími agenturami) byla velmi příznivá, setkali jsme se s kladným ohlasem rodičů i žáků. Po dobré zkušenosti je proto je nabízíme i v letošním roce.

Zahájení činnosti placených kroužků od 1. října 2018 podle zájmu, který o tyto kroužky žáci projeví.
1. období – 1. říjen 2018 – 31. leden 2019
2. období – 1. únor 2019 – 31. květen 2019
 

 • Keramický kroužek – vede p. vychovatelka Mráziková
  pro žáky od 4. třídy, ve středu 15.30 – 17.00 hod. ve školní družině
  Práce s keramickou hlínou, výroba dekorativních i užitkových předmětů. Žáci si  vyzkouší různé techniky zdobení a naučí se základům práce na hrnčířském kruhu. Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za rok na materiál používaný při výrobě.
 • Brepta – jazykové hrátky pro žáky 1. tříd - vedou p. uč. Šimková, p. uč. Štěpová
  pro děti z 1. tříd, čtvrtek 5. vyučovací hodina
  Předcházení problémům s výslovností a se čtením. Rozvíjení slovní zásoby, hraní si s českým jazykem, výuka správného dýchání a zacházení s hlasem, procvičování orientace v prostoru, hraní pohybových her. Návaznost na ŠD zajištěna.
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky- vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 9. ročníku, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení, opakování učiva, nácvik strategie řešení přijímačkových testů.
 • WORKOUT - vede p. uč. Řezníčková
  pro chlapce i dívky z 8. a 9. tříd, čtvrtek nebo pátek 14:20-15:20 v tělocvičně školy
  Kroužek plný zábavy, ale i dřiny a potu. Na hodinách Workoutu zlepšíme vaši kondici a  zpevníme celé tělo. Naše motto je „Co bolí, to sílí!“
 • Užitá grafika – vede p. učitelka Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, termín po dohodě se žáky (kromě pondělí a středy)
  Žáci se seznámí s užitou grafikou, vyzkouší si v praxi tvorbu užité grafiky jako např. obal na knihu, knižní ilustrace plakát, ex libris, poštovní známky, novoročenky apod. Budou se zaobírat knihou po všech jejích stránkách – od autora přes obsah až po konečnou fyzickou podobu knihy a jejích náležitostí.
 • Výtvarné techniky – vede p. učitelka Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, termín po dohodě se žáky (kromě pondělí a středy)
  Kresba, malba, keramika a prostorová tvorba, batika, tisk a další textilní techniky.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Kalandrová
  pro žáky 7. ročníku, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Michálková
  pro žáky 9. ročníku, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 9. ročníku, čtvrtek 7.00 – 7.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.

Cena se bude lišit v závislosti na počtu žáků v studijní skupině. Zpravidla bude vybírána zálohově pololetně, u krátkodobých kurzů po jednotlivých lekcích.

 Počet žáků ve skupině    Cena za jedno období (4 měsíce)
 11 a více žáků  420, - Kč (cca 26,- Kč za 1 lekci)
 7 – 10 žáků  540,- Kč (cca 34,- Kč za 1 lekci)
 4 – 6 žáků  720,- Kč (cca 45,- Kč za 1 lekci)
 3 žáci  1200,- Kč (cca 75,- Kč za 1 lekci)
 2 žáci  Platba po jednotlivých lekcích, 100,- Kč za 1 lekci  
 1 žák Platba po jednotlivých lekcích, 180,- Kč za 1 lekci


Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 10. září 2018

 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová v Městském divadle JŘ
  pro dívky 4. – 6. r., čtvrtek 15.30 – 17.00
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách.
 • Mediální výchova - vede p. uč. Nyklíčková
  6. – 9. ročník, čtvrtek 14.10 – 15.45 hod.
  Pro všechny, kteří se chtějí podílet na tvorbě školního časopisu IQčko. Žáci se na  kroužku věnují vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, tvorbě mediálních  sdělení (psaní článků, reportáží), „v terénu“ získávají podklady pro ankety, které vyhodnocují. Učí se základním principům v mediální tvorbě. Součástí je také grafická úprava časopisu.
 • Badatelský kroužek ALVA – vede p. uč. Horký
  pro žáky 4. a 5. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Určen pro děti s touhou něco nového objevovat a vymýšlet. Hledání zákonitosti  přírodních jevů pomocí nejrůznějších fyzikálních pokusů. Pro bádání budou použity vlastnoručně vyrobené pomůcky a školní experimentální stavebnice s moderními  měřidly.
 • Sportovní kroužek – vede p. uč. Petr
  pro žáky 4. - 5. tříd, úterý 14.00 – 15.30 hod.
  Různé sportovní aktivity a míčové hry.
 • Kroužek doučování anglického jazyka – vede p. uč. Petráček
  pro žáky 4. a 5. ročníku, termín podle dohody
  Procvičování právě probíraného učiva zábavnější formou v uvolněné atmosféře, ve které si děti upevní znalosti nabrané ve standardních hodinách výuky.
 • Kroužek tvořivé dílny – vede asistentka pedagoga p. uč. Kábrtová 
  pro žáky 4. a 5. třídy, středa 13.00 – 15.00
  Výtvarné techniky, papírové modely, prostorové modely, výroba drobných dárků.
 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede p. uč. Kracík
  pro žáky od 4. třídy, čtvrtek 14.00 – 15.00
  Stavba modelů a následné programování stavebnic Lego pomocí počítače.
 • Úprava fotografií a zpracování videa – vede p. uč. Kracík
  Pro žáky od 4. třídy, úterý 13.15 – 15.00
  Teorie fotografie a videa, práce s fotoaparátem a kamerou.
 • Florbal - vede p. uč. Petr
  Pro žáky 6. - 9. tříd, čtvrtek 14.00 - 15.00

ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz

NOVINKA

Nově jsme zahájili spolupráci s neziskovou organizací Veselá věda. Díky tomu nabízíme letos pro děti 1. stupně Kroužek vědeckých pokusů (jde o zábavné „skorovědecké“ pokusy z chemie, fyziky a biologie). Kroužek bude probíhat od začátku října každou středu od 14.00 hodin v budově naší školy (60 minut, 15 lekcí za pololetí). Více informací na www.veselaveda.cz