Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci.
I v letošním školním roce opět nabízíme několik stěžejních a oblíbených kroužků. 

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Kroužků ŠK se mohou účastnit žáci zapsaní na základě přihlášky k pravidelné denní docházce do ŠK. Zároveň je mohou navštěvovat všichni zájemci 3. - 9. ročníků, kteří mají zájem docházet pouze do kroužku. V případě zájmu musí vyplnit přihlášku člena školního klubu. Paušální poplatek je pro všechny stejný, ať se jedná o denní docházku, denní docházku + kroužky nebo jen kroužky. Výše poplatku je 500 Kč za pololetí. Odhlásit se z kroužku je možné v pololetí. Žáci si v rámci jednoho poplatku mohou vybrat i více kroužků. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
  pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, úterý 13.45 – 14.30 hod.
  Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Koncerty budou pořádány živě nebo virtuálně, natáčení CD.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky 1. – 4. ročník - 1x týdně středa 15.30 – 16.30 hod.
  pro dívky 5. – 7. ročník - 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30 
  pro dívky 8. – 9. ročník - 1x týdně středa 16.30 – 18.00 
  pro chlapce 1. – 9. ročník (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř) 1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a  přehlídkách. Počet dětí je limitován.
   
 • WORKOUT - vede p. uč. Řezníčková
  pro chlapce i dívky z 8. a 9. tříd, čtvrtek, 14.00 – 15.00 hod.
  Posilování, běhání, testové baterie, soutěžení a skvělá atmosféra – to vše a ještě více vás čeká na kroužku workout. Pojďte, dáme zabrat každému svalu v těle..
 • Zumdance – vede p. uč. Kudláčková
  pro dívky 3. – 9. tříd, pátek 14.00 - 15.00, začíná od 6. října (počet žákyň je limitován - maximálně 30)
  Spojení tance se směsicí latinskoamerických rytmů i posilování celého těla - to vše zahrnuje Zumdance
 • Florbal – vede asistent pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky 3. – 5. tříd v pondělí, pro žáky 6. – 9. r. ve čtvrtek, vždy 14.00 – 15.30 ve sportovní hale ASVAJ
  Kroužek florbalu je zaměřen na rozvoj dovedností hráče – vedení míčku, přihrávka spoluhráči, střelba na branku … Jedním z hlavních cílů kroužku není výkonnost, ale dobrý pocit ze hry.
 • Keramický kroužek – vede p. uč. Jílková
  pro dívky i chlapce 3. - 9. tříd, úterý 14.00  – 15.30 hod.
  Děti se seznámí se způsobem práce s keramickou hlínou. Vyrábějí dekorativní a užitkové předměty. Rozvíjí své estetické vnímání a manuální zručnost.
  Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za pololetí na materiál používaný při výrobě.
   
 • Práce se stavebnicí Merkur, Lego, Ozobot – vede as. pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky 3. – 5. tříd, úterý 14.00 – 15.00. Při velkém zájmu bude vytvořena ještě jedna pracovní skupina v jiný termín (po dohodě)
  Práce se stavebnicemi Merkur a Lego pomáhá rozvíjet motoriku, zručnost a představivost dětí. Kreativní formou je dětem představen svět robotiky. Rozvíjí se tak logické myšlení a učí počátky programování.
 • Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky  - vede p. uč. Jílková
  pro 9. ročník, čas bude upřesněn po domluvě s p. uč. Jílkovou
  Žáci si zopakují učivo, budou pracovat s testy, učit se strategii řešení.
   
 • Přírodovědný kroužek – vede asistentka pedagoga Adéla Petrová
  Pro žáky 3. – 5. tříd, středa 14.00 – 14.45 hod.
  Kroužek zaměřený na poznávání přírody a jejích proměn v průběhu roku, a to zábavnou formou. Děti by se naučily poznávat rostliny a zvířata, seznámily se s životem zvířat z naší přírody. Děti se seznámí se správným chováním v přírodě a v souvislosti s aktuálním ročním obdobím budou pro ně připravovány různé aktivity – např. tvorba herbáře, pěstování vlastního semenáčku (seznámení s živ. cyklem rostlin), poznávání ptáků na krmítku a výroba lojových koulí, seznámení se stopami zvířat a různými přírodními zákonitostmi.
   
 • Zdravotnický kroužek - vede p. uč. Těšinová
  pro žáky 3. – 5. třída, čtvrtek 13.30 – 15.00
  Seznámení s anatomií lidského těla a se současnými postupy při poskytování první pomoci. Plně využívány jsou modelové situace, při kterých si děti zábavnou formou osvojují praktické postupy. Dětem jsou k dispozici modely lidského těla, resuscitační modely, obvazové pomůcky a mnoho dalších pomůcek. Každý rok se úspěšně účastníme regionálních kol soutěže ČČK. Mnoho fotografií z činnosti kroužku v loňském šk. roce na stránkách naší školy - Aktuality/Články 2022/23.

Zahájení činnosti kroužků školního klubu od 11. září 2023
Zahájení zdravotnického kroužku od 21. září 2023
Zahájení kroužku Zumdance od 6. října 2023


ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz