Dobrý start

Vážení rodiče.

Pro usnadnění přestupu vašim předškolákům z mateřské do základní školy vám nabízíme osvědčený program „Dobrý start“.

V rámci programu se budete setkávat s vyučujícími budoucích prvních tříd - Stanislavou Tomkovou a Janou Burešovou, s budoucími spolužáky vašeho dítěte i jejich rodiči. Vaši malí předškoláci se také seznámí se školním prostředím a nahlédnou do všeho, co je bude ve škole čekat.

V příštím školním roce 2024/25 budeme otvírat dvě první třídy.

Setkání budou probíhat po celý školní rok ve stanovených termínech vždy ve čtvrtek od 15:30 hodin, předpokládané ukončení cca v 16:15 hodin. Sejdeme se vždy před hlavním vchodem do ZŠ na Ostrově (děti přezůvky s sebou), kromě 24. 10., kdy je sraz před naší školní družinou ve vile Na Ptákách. 

S programem máme velmi dobré zkušenosti a věříme, že oceníte jeho přínos, stejně jako rodiče a děti předchozích ročníků. Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 491 812 474 – zástupce ředitele Mgr. Pavel Koudelka.

21. 9. 2023

První plavba k Ostrovu
Seznámíš se s kamarády a užiješ zábavu.

19. 10. 2023

Kde je tajný úkryt?
Na Matysáku je školní družina. V 15.30 se v ní na vás budeme těšit.

23. 11. 2023

Písečná pláž tě vítá
Připrav ruce i prstíky.

14. 12. 2023

Pirátům to spočítáme
Prsty k počtům připravíme.

18. 1. 2024

Rozcvička po námořnicku 
Do sportovního se přestrojíme a navštívíme tělocvičnu.

15. 2. 2024

"My kamarádi býti"
Domluvíš se s ostrovany? Znalost cizí řeči se bude hoditi.

14. 3. 2024

Poslední výprava
Čeká tě dobrodružství i zábava.
20. 6. 2024 Informační schůzka rodičů předškoláků
Základní informace o bezplatných školních pomůckách
a  organizaci nástupu do školy.
   

 

Rodiče dětí, které jsou umístěny v mateřských školkách v Jaroměři, obdrží při jejich první schůzce v MŠ od budoucích učitelů 1. tříd Počteníčko pro předškoláky . Rodiče předškoláků, kteří navštěvují jinou MŠ, si mohou tento materiál prohlédnout v elektronické podobě.

Galerie obrázků

Dobrý start
Dobrý start
Dobrý start
Dobrý start
Dobrý start

Přiložené soubory

cteni_pro_predskolaky_2023.pdf (PDF,5,439 kilobajtů)