Školní klub

Základní údaje o školním klubu ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2018 - 2019

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat odpoledne od 12.30 do 15.30. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky (platí se samostatně), vyrazit na zajímavý výlet/exkurzi atd. Na kroužky mohou chodit i ty děti, které se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.

 

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti chodit samy bez doprovodu vychovatelky, odcházet domů nebo na autobus budou také samy.

Žáci mohou přicházet do ŠK a odcházet ze ŠK jen ve stanovených časech. Příchody žáků jsou stanoveny na 12.30, 13.15 a 14.00 hodin

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatel ŠK  po zazvonění na zvonek označený "Školní klub". Po přezutí a přestrojení v šatně žáci přicházejí na určené místo školního klubu, zpravidla do místnosti č. 101 (žákovská studovna).

Odchody žáků jsou stanoveny na 14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 hodin.

Časy odchodů a příchodů žáků v jednotlivých dnech oznámí rodiče písemně vychovatelům ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí. Za mimořádných okolností si může zákonný zástupce přebrat dítě osobně. V těchto případech kontaktujet vychovatele klubu na telefonním čísle 732 812 606.

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem: poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi a naleznete ho v Edookitu pod jménem svého dítěte.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 15. října, II. pololetí nejpozději do 15. března


Kapacita ŠK je 30 dětí, v případě většího zájmu budou mít přednost mladší žáci.

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem.

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 10. září 2018

 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová v Městském divadle JŘ
  pro dívky 4. – 6. r., čtvrtek 15.30 – 17.00
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách.
 • Mediální výchova - vede p. uč. Nyklíčková
  6. – 9. ročník, čtvrtek 14.10 – 15.45 hod.
  Pro všechny, kteří se chtějí podílet na tvorbě školního časopisu IQčko. Žáci se na  kroužku věnují vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, tvorbě mediálních  sdělení (psaní článků, reportáží), „v terénu“ získávají podklady pro ankety, které vyhodnocují. Učí se základním principům v mediální tvorbě. Součástí je také grafická úprava časopisu.
 • Badatelský kroužek ALVA – vede p. uč. Horký
  pro žáky 4. a 5. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Určen pro děti s touhou něco nového objevovat a vymýšlet. Hledání zákonitosti  přírodních jevů pomocí nejrůznějších fyzikálních pokusů. Pro bádání budou použity vlastnoručně vyrobené pomůcky a školní experimentální stavebnice s moderními  měřidly.
 • Sportovní kroužek – vede p. uč. Petr
  pro žáky 4. - 5. tříd, úterý 14.00 – 15.30 hod.
  Různé sportovní aktivity a míčové hry.
 • Kroužek doučování anglického jazyka – vede p. uč. Petráček
  pro žáky 4. a 5. ročníku, termín podle dohody
  Procvičování právě probíraného učiva zábavnější formou v uvolněné atmosféře, ve které si děti upevní znalosti nabrané ve standardních hodinách výuky.
 • Kroužek tvořivé dílny – vede asistentka pedagoga p. uč. Kábrtová 
  pro žáky 4. a 5. třídy, středa 13.00 – 15.00
  Výtvarné techniky, papírové modely, prostorové modely, výroba drobných dárků.
 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede p. uč. Kracík
  pro žáky od 4. třídy, čtvrtek 14.00 – 15.00
  Stavba modelů a následné programování stavebnic Lego pomocí počítače.
 • Úprava fotografií a zpracování videa – vede p. uč. Kracík
  Pro žáky od 4. třídy, úterý 13.15 – 15.00
  Teorie fotografie a videa, práce s fotoaparátem a kamerou.
 • Florbal - vede p. uč. Petr
  Pro žáky 6. - 9. tříd, čtvrtek 14.00 - 15.00

Galerie obrázků

Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub

Přiložené soubory

rad_sk.pdf (PDF,3,918 kilobajtů)