Školní klub

Základní údaje o školním klubu ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2019 - 2020

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat odpoledne od 12.30 do 15.30. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky (platí se samostatně), vyrazit na zajímavý výlet/exkurzi atd. Na kroužky mohou chodit i ty děti, které se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.

 

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti chodit samy bez doprovodu vychovatelky, odcházet domů nebo na autobus budou také samy.

Žáci mohou přicházet do ŠK jen ve stanoveném čase - ve 12.30, 13.15 a 14.00 hodin

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatel ŠK  po zazvonění na zvonek označený "Školní klub". Po přezutí a přestrojení v šatně žáci přicházejí na určené místo školního klubu, zpravidla do místnosti č. 101 (žákovská studovna).

Odchody žáků jsou stanoveny podle údajů v zápisním lístku každého dítěte.

Časy odchodů a příchodů žáků v jednotlivých dnech oznámí rodiče písemně vychovatelům ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí. Za mimořádných okolností si může zákonný zástupce přebrat dítě osobně. V těchto případech kontaktujet vychovatele klubu na telefonním čísle 732 812 606.

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem: poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi a naleznete ho v Edookitu pod jménem svého dítěte.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 15. října, II. pololetí nejpozději do 15. března

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem.

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 9. září 2019.

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
   pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
   Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a  pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat  naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Vystupování na řadě koncertů v Jaroměři i mimo Jaroměř.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky od 4. tříd (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku)
  1x týdně středa 15.00 – 16.30, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro chlapce od 1. tříd (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř)
  1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj  estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách.
 • Badatelský kroužek ALVA – vede p. uč. Horký
  pro žáky 6. – 8. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Určen pro děti s touhou něco nového objevovat a vymýšlet. Hledání zákonitosti přírodních jevů pomocí nejrůznějších fyzikálních pokusů. Pro bádání budou použity lastnoručně vyrobené pomůcky a školní experimentální stavebnice s moderními měřidly.
 • Mediální výchova – vede p. uč. Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, čtvrtek 14.10 – 15.45 hod. (případně jiný termín podle dohody)
  Práce v redakční radě školního časopisu IQčko. Vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, tvorba mediálních sdělení (psaní článků, reportáží), „v terénu“  získávání podkladů pro ankety a jejich vyhodnocování, grafická úprava časopisu. Pochopení základních principů, jak se tvoří a fungují média. 
 • Sportovní hry – vede p. uč. Petr
  pro žáky 6. – 9. tříd, čtvrtek 14.00 – 14.45 hod., v tělocvičně a v parku (za příznivého počasí)
  Různé sportovní aktivity a míčové hry (florbal, fotbal, basketbal, kinball atd.)
 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede p. uč. Kracík
  pro žáky 4. – 9. ročníku,čtvrtek 14.00 – 15.00, maximální počet žáků 12
  Stavba modelů a následné programování stavebnic Lego pomocí počítače.
 • Úprava fotografií a zpracování videa – vede p. uč. Kracík
   pro žáky 4. – 9. ročníku, úterý 14.00 – 15.30, maximální počet žáků 12
  Teorie fotografie a videa, práce s fotoaparátem a kamerou.
 • Stolní a deskové hry
  pro žáky 3. – 5. ročníku, čtvrtek 13.30 – 14.15, vede Martina Dědková  (vychovatelka ŠK)
  Hraní deskových her, které jsou k dispozici ve škole (případně si mohou žáci donést po domluvě i vlastní).
 • Kroužek dětské jógy
  pro žáky 3. – 5. ročníku, středa 13.30 – 14.30, vede Martina Dědková (vychovatelka ŠD)
  Seznámení se základními pozicemi jógy hravou formou.
   

Galerie obrázků

Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub

Přiložené soubory

rad_sk.pdf (PDF,3,918 kilobajtů)