Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. tříd, zejména těm, kteří čekají na mimoškolní kroužek, dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Ta je určena žákům  3.- 4. tříd.

Provoz

Provoz ŠK je v hlavní budově školy ráno od 6:00 hod. (pouze pro 3. ročník) a odpoledne  do 16:00 hod. Ke své činnosti má ŠK k dispozici prostory ŠK, tělocvičnu a odborné učebny. Děti se zde mohou samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), účastnit se běžné činnosti klubu nebo navštěvovat zájmové kroužky. Na kroužky mohou chodit i děti 3. - 9. tříd, které se neúčastní pravidelné denní činnosti školního klubu.
 

Příchody   žáků

Žáky 3. tříd si po vyučování přebírá vychovatelka a odchází s nimi do školní jídelny.

Žáci  4. tříd odcházejí do školní jídelny samostatně a vracejí se sami zpět.

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatelka ŠK  po zazvonění na zvonek označený "ŠD + ŠK". 

Odchody žáků

Žáci odcházejí ze ŠK podle údajů v zápisním lístku dítěte. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí na které nesmí chybět datum, celé jméno dítěte a podpis.

Kroužky

Aktuální nabídku zájmových kroužků obdrží děti na začátku školního roku. Většinou je v nabídce sbor, keramika, florbal, práce s legem, zdravotnický kroužek, taneční kroužek Flash. Nabídka se v příslušném školním roce může změnit podle zájmu dětí.

Vychovatelky ŠK
Vedoucí vychovatelka -  Michalcová Janette
Vychovatelky - Bc. Dědková Martina, Jirmanová Veronika

Kontaktní telefon: 732 812 606

Poplatky
Poplatky za školní klub činí 500,- Kč na pololetí (100,-Kč/měsíc). Výše poplatku je stejná i pokud dítě navštěvuje pouze kroužek(nebo více kroužků).
Číslo účtu: 78-8827970247/0100
Vklad jménem :  poplatky  ŠK 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi na začátku školní docházky.
Konstantní symbol: 379


Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do poloviny září (září – leden)

                             II. pololetí nejpozději do poloviny ledna (únor – červen)


V případě, že nebude poplatek zaplacen včas, dítě bude z činnosti školního klubu nebo kroužku vyřazeno. 

Činnost školního klubu se řídí vnitřním řádem.

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Kroužků ŠK se mohou účastnit žáci zapsaní na základě přihlášky k pravidelné denní docházce do ŠK. Zároveň je mohou navštěvovat všichni zájemci 3. - 9. ročníků, kteří mají zájem docházet pouze do kroužku. V případě zájmu musí vyplnit přihlášku člena školního klubu. Paušální poplatek je pro všechny stejný, ať se jedná o denní docházku, denní docházku + kroužky nebo jen kroužky. Výše poplatku je 500 Kč za pololetí. Odhlásit se z kroužku je možné v pololetí. Žáci si v rámci jednoho poplatku mohou vybrat i více kroužků. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
  pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
  Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Koncerty budou pořádány živě nebo virtuálně, natáčení CD.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky 1. – 3. ročník (v rámci školní družiny) – 1x týdně středa 15.30 – 16.30 hod.
  pro dívky 4. – 6. ročník (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku) - 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro dívky 7. – 9. ročník (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku) - 1x týdně středa 16.30 – 18.00, 1x týdně čtvrtek 16.00 – 17.30
  pro chlapce 1. – 9. ročník (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř)
  1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a  přehlídkách. Počet dětí je limitován.
 • Keramický kroužek – vede p. uč. Jílková
  pro dívky i chlapce 3. ročník, úterý 14.00  – 15.30 hod.
  Děti se seznámí se způsobem práce s keramickou hlínou. Vyrábějí dekorativní a užitkové předměty. Rozvíjí své estetické vnímání a manuální zručnost.
  Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za pololetí na materiál používaný při výrobě.
 • Scrapbooking – vede p. uč. Andrejsová
  pro žáky 3. – 9. tříd, čas bude upřesněn po domluvě s p. uč. Andrejsovou
  Baví tě kouzlit s papírem? Chceš si vyrobit vlastní super originální fotoalbum/deníček/zápisníček nebo třeba naučit se dělat boží přání pro mamku nebo kámošku? Stačí ti jen papír, pár doplňků, lepidlo a tvoje fantazie!
 • Florbal – vede asistent pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky 3. – 5. tříd v pondělí, pro žáky 6. – 9. r. ve čtvrtek, vždy 14.00 – 15.30 ve sportovní hale ASVAJ
  Kroužek florbalu je zaměřen na rozvoj dovedností hráče – vedení míčku, přihrávka spoluhráči, střelba na branku … Jedním z hlavních cílů kroužku není výkonnost, ale dobrý pocit ze hry.
 • Práce se stavebnicí Merkur, Lego, Ozobot – vede as. pedagoga Ján Pinkas
  pro žáky od 3. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Práce se stavebnicemi Merkur a Lego pomáhá rozvíjet motoriku, zručnost a představivost dětí. Kreativní formou je dětem představen svět robotiky. Rozvíjí se tak logické myšlení a učí počátky programování.
 • Zdravotnický kroužek - vede p. uč. Těšinová
  pro žáky 3. – 5. třída, čtvrtek 13.30 – 15.00
  Seznámení se zásadami poskytování první pomoci, praktické nácviky modelových situací.

Zahájení činnosti kroužků školního klubu od 12. září 2022
Zahájení keramického kroužku pro žáky 3. tříd od 1. října 2022

Galerie obrázků

Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub

Přiložené soubory

vnit_c5_99n_c3_ad_c5_99_c3_a1d_c5_a0k_p_c5_99i_z_c5_a0_jarom_c4_9b_c5_99_na_ostrov_c4_9b_2022-2023.pdf (PDF,254 kilobajtů)