Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

Konzultační hodiny: pondělí 9:50 - 10:35

Kariérové poradenství

 • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů při výběru střední školy
 • individuální šetření žáků k volbě povolání
 • informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek

Konzultaci je možné také domluvit telefonicky (tel. 491 812 474, klapka 207).

Schůzka zástupců SŠ a SOU s vycházejícími žáky a jejich rodiči proběhne 2. 10. 2023 od 16 hodin v budově ZŠ.     

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů:

 • Náchod (Sokolovna)
  • pátek 3.11. 2023 (9 - 18)
  • sobota 4.11. 2023 (8 - 12)

   PROGRAM


    
 • Hradec Králové (Aldis)
  •  pátek 20. 10. 2023 (9 - 18)
  •  sobota 21. 10. 2023 (8 - 12)

   PROGRAM

Na konci 2. pololetí se uskuteční exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Náchod (termín bude upřesněn).​

 • IPS Úřadu práce v Náchodě nabízí možnost individuálního poradenství v oblasti kariérového poradenství, pro které jsou přednostně vyhrazeny odpolední hodiny v pondělí či ve středu.

Kontaktní údaje pro objednání individuální konzultace:
Mgr. Nikola Plná (Poradce IPS)
Tel:950 138 676
Email: nikola.plna@uradprace.cz