Speciální pedagog

Informace speciálních pedagogů Mgr. Evy Součkové a Mgr. Jana Součka

Od letošního školního roku působí na naší škole dva speciální pedagogové. 

Jejich úkolem je včasná identifikace žáků s výukovými obtížemi, spolupráce s učiteli na vytváření plánů pedagogické podpory pro tyto žáky. Dále pracují se žáky se speciálními potřebami, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení. Práce spočívá v metodické podpoře učitelů a asistentů pedagoga, koordinaci komunikace mezi rodinou a školou. Spolupracují s poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.), zajišťují speciální pomůcky a učebnice, které jsou pro žáky vhodné.

Zaměřují se také na reedukaci a nápravy, které probíhají jednotlivě nebo v malých skupinkách, s individuálním přístupem ke každému žákovi a úzce spolupracují s vyučujícími uvedených žáků. Součástí jejich práce je konzultace a komunikace s rodiči, seznámení s postupy práce a  individuálními plány žáků.

Konzultační hodiny speciálních pedagogů pro rodiče budou probíhat po předchozí telefonické domluvě (tel. 491 812 474, klapka 156) v přízemí školy, dveře č. 106b.