Speciální pedagog

Informace speciální pedagožky Mgr. Evy Součkové 

Úkolem speciální pedagožky je včasná identifikace žáků s výukovými obtížemi, spolupráce s učiteli na vytváření plánů pedagogické podpory pro tyto žáky. Dále pracuje se žáky se speciálními potřebami, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení. Práce spočívá v metodické podpoře učitelů a asistentů pedagoga, koordinaci komunikace mezi rodinou a školou. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.), zajišťuje speciální pomůcky a učebnice, které jsou pro žáky vhodné.

Zaměřuje se také na reedukaci a nápravy, které probíhají jednotlivě nebo v malých skupinkách, s individuálním přístupem ke každému žákovi, a úzce spolupracuje s vyučujícími uvedených žáků. Součástí její práce je konzultace a komunikace s rodiči, seznámení s postupy práce a  individuálními plány žáků.

Konzultační hodiny speciální pedagožky pro rodiče budou probíhat po předchozí telefonické domluvě (tel. 491 812 474, klapka 156) v přízemí školy, dveře č. 106.