Speciální pedagog

Informace speciální pedagožky Mgr. Evy Součkové

Konzultační hodiny speciálního pedagoga pro rodiče budou v tomto školním roce:

Středa: 14 - 15 hodin ve sborovně 1. stupně v přízemí školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 491 812 474, klapka 156).

 

Mým úkolem jako speciálního pedagoga je včasná identifikace žáků s výukovými obtížemi, spolupráce s učiteli na vytváření plánů pedagogické podpory pro tyto žáky. Dále pracuji se žáky se speciálními potřebami, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení. Práce spočívá v metodické podpoře učitelů a asistentů pedagoga, koordinaci komunikace mezi rodinou a školou. Spolupracuji s poradenskými zařízeními, zajišťuji speciální pomůcky a učebnice, které jsou pro žáky vhodné.

Zaměřuji se také na reedukaci a nápravy, které probíhají jednotlivě nebo v malých skupinkách, s individuálním přístupem ke každému žákovi. Úzce spolupracuji s vyučujícími uvedených žáků. Součástí mojí práce je konzultace a komunikace s rodiči, seznámení s postupy práce a  individuálními plány žáků.