Centrum kolegiální podpory

 

Jedná se o aktuálně probíhající projekt. Od 1. 1. 2017 je naše škola partnerem Středních škol DAKOL,s.r.o. v projektu NATURA, který funguje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu realizujeme síť témat přírodovědné gramotnosti a především badatelsky orientovanou výuku.

Pro školu to mimo jiné přináší nové materiální vybavení od firmy PASCO, které se skládá z moderních experimentálních sad pro žáky. Toto vybavení se nepochybně stane velkou výhodou při výuce přírodovědných předmětů, otevírající možnosti hlubšího a názornějšího pochopení témat.

Cílem projektu je tedy zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy.

Během projektových odpolední bude realizováno mnoho zajímavých průřezových témat. Budeme nabízet možnost výroby např. galvanického článku, vlastní termosky či se podílet na zkoumání práce motorů a s tím spojeného rozpínání plynů.

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně žáci, kteří se k novým poznatkům a možnostem dostanou prostřednictvím jejich proškolených učitelů. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory.

V dalších fázích realizace projektu budou mít základní a střední školy v Královéhradeckém kraji příležitost ke spolupráci s naší školou, a to přímou účastí učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Díky tomuto projektu dostanou žáci možnost samostatnější práce s kvalitními pomůckami a hloubavějšímu způsobu řešení stanovených cílů. Navíc podpoří jejich přirozenou zvídavost, která je tak podstatná v kvalitním procesu učení.