Centrum kolegiální podpory

 

Od 1. 1. 2017 byla naše škola partnerem Středních škol DAKOL,s.r.o. v projektu NATURA, který funguje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali síť témat přírodovědné gramotnosti a především badatelsky orientovanou výuku.

Pro školu to mimo jiné přineslo nové materiální vybavení od firmy PASCO, které se skládá z moderních experimentálních sad pro žáky. Toto vybavení se stalo velkou výhodou při výuce přírodovědných předmětů a otevřelo možnosti hlubšího a názornějšího pochopení témat.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy.

Během projektových odpolední bylo realizováno mnoho zajímavých průřezových témat. Nabídli jsme např. možnost výroby galvanického článku, vlastní termosky, zkoumání práce motorů a s tím spojeného rozpínání plynů.

Cílovou skupinou projektu byli hlavně žáci, kteří se k novým poznatkům a možnostem dostali prostřednictvím jejich proškolených učitelů. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol vzájemně sdíleli zkušenosti a vytvářeli tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory.

V dalších fázích realizace projektu měly základní a střední školy v Královéhradeckém kraji příležitost ke spolupráci s naší školou, a to přímou účastí učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených škol získali cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Díky tomuto projektu dostali žáci možnost samostatnější práce s kvalitními pomůckami a hloubavějšímu způsobu řešení stanovených cílů. Navíc byla podpořena jejich přirozená zvídavost, která je tak podstatná v kvalitním procesu učení.