Školní družina

Kapacita školní družiny je 160 žáků. Děti pro svoji činnost využívají herny a třídy, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Každé ze 4 oddělení má k dispozici 1 učebnu a 1 hernu, přičemž herna ve 2. NP objektu slouží současně jako počítačová učebna.

Aktuální informace o školní družině v současném školním roce naleznete zde.

Pro potřeby zájmových útvarů a výtvarné výchovy využívají děti keramickou pec. Dle potřeb a možností se vybavení školní družiny průběžně doplňuje novým nábytkem, hračkami, hrami, pomůckami, materiálem, sportovním vybavením.

Na rozdíl od školy samotné náleží k objektu ŠD rozsáhlá zahrada, která přímo vybízí k alternativním vzdělávacím postupům. Po jednotlivých etapách dochází stále k vylepšování zahrady ŠD.
Např. vznikla klidová část s velkým altánem a kašnou a objekt ŠD se začal přetvářet na „permanentní školu v přírodě“ pro alternativní výuku žáků 1. i 2. stupně.
V roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla provedena úprava celé zahrady pod vedením zahradního architekta a vysazeno několik nových stromů včetně "lípy republiky". 
V roce 2020 se podařilo zrealizovat dětské hřiště osazené řadou kvalitních herních prvků.

Zahrada má také užitkovou část, o kterou pečují žáci školy v rámci pracovních činností.