Školní družina

Kapacita školní družiny je 120 žáků. Děti pro svoji činnost využívají herny a třídy, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Každé ze 4 oddělení má k dispozici 1 učebnu a 1 hernu, přičemž herna ve 2. NP objektu slouží současně jako počítačová učebna.

Pro potřeby zájmových útvarů a výtvarné výchovy využívají děti keramickou pec. Dle potřeb a možností se vybavení školní družiny průběžně doplňuje novým nábytkem, hračkami, hrami, pomůckami, materiálem, sportovním vybavením.

Na rozdíl od školy samotné náleží k objektu ŠD rozsáhlá zahrada, která přímo vybízí k alternativním vzdělávacím postupům. Od roku 2007 dochází po jednotlivých etapách k terénním úpravám zahrady ŠD – vznikla klidová část s velkým altánem a kašnou, sportovní hřiště, postupně vzniká a rozšiřuje se dětské hřiště. ZŠ Na Ostrově přetváří objekt ŠD na „permanentní školu v přírodě“ pro alternativní výuku žáků 1. i 2. stupně. O užitkovou část zahrady pečují žáci školy v rámci pracovních činností.