Významné projekty


V této sekci přinášíme informace o projektech spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kterých se účastní naše škola.

Jako první byl na naší škole realizován projekt "Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově". Více se o něm lze dočíst v příslušné podsekci.

V další podsekcích jsou základní informace nejen o probíhajících projektech "Modernizace a digitalizace výuky""DigiTU,DigiTAM", ale také o dalších již zrealizovaných projektech "Kalokagathia – škola v pohybu", "Ostrov porozumění", "Ostrov zdraví", "Pohyb a výživa", "Centrum kolegiální podpory". 

Naše škola se dále v minulosti zúčastnila také projektů pro rozšíření interaktivního způsobu výuky předmětů základních škol v Královéhradeckém kraji. V projektu "Učíme interaktivně - 1. stupeň" jako koordinátor (více na ucimeinteraktivne.zsostrov.cz) a v projektu "Učíme interaktivně - 2. stupeň" jako partner (více na www.ucimeinteraktivne.cz).