Významné projekty


V této sekci přinášíme informace o projektech spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kterých se účastní naše škola.

Jako první byl na naší škole realizován projekt "Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově". Více se o něm lze dočíst v příslušné podsekci.

V další podsekcích jsou základní informace o projektch "Kalokagathia – škola v pohybu", "Ostrov porozumění", "Ostrov zdraví", "Výživová poradna pro děti a rodiče" a "Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb", které stále ještě v současné době probíhají

Naše škola se dále v minulosti zúčastnila projektů pro rozšíření interaktivního způsobu výuky předmětů základních škol v Královéhradeckém kraji. V projektu "Učíme interaktivně - 1. stupeň" jako koordinátor (více na ucimeinteraktivne.zsostrov.cz) a v projektu "Učíme interaktivně - 2. stupeň" jako partner (více na www.ucimeinteraktivne.cz).