Významné projekty


V této sekci přinášíme stručné informace o projektech spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kterých se aktuálně účastní nebo se účastnila naše škola.

Jako první byl na naší škole realizován projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově. Pokračovali jsme řadou dalších, např. Kalokagathia – škola v pohybu, Ostrov porozumění, Ostrov zdraví, Pohyb a výživa, Učíme interaktivně - 1. stupeň a Učíme interaktivně - 2. stupeň.

V další podsekcích jsou základní informace o probíhajících projektech - především o aktuálním projektu Modernizace odborných učeben - nebo o nedávno realizovaných (Digitální laboratoře on-line, DigiTU,DigiTAM, Centrum kolegiální podpory).