Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. tříd, zejména těm, kteří čekají na mimoškolní kroužek, dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Ta je určena žákům  3.- 4. tříd.

Provoz
Provoz ŠK je v hlavní budově školy ráno od 6:00 hod. (pouze pro 3. ročník) a odpoledne  do 16:00 hod. Ke své činnosti má ŠK k dispozici prostory ŠK, tělocvičnu a odborné učebny. Děti se zde mohou samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), účastnit se běžné činnosti klubu nebo navštěvovat zájmové kroužky. Na kroužky mohou chodit i děti 3. - 9. tříd, které se neúčastní pravidelné denní činnosti školního klubu.

Příchody   žáků
Žáky 3. tříd si po vyučování přebírá vychovatelka a odchází s nimi do školní jídelny.
Žáci  4. tříd odcházejí do školní jídelny samostatně a vracejí se sami zpět.
Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatelka ŠK  po zazvonění na zvonek označený "ŠD + ŠK". 

Odchody žáků
Žáci odcházejí ze ŠK podle údajů v zápisním lístku dítěte. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí na které nesmí chybět datum, celé jméno dítěte a podpis.

Činnost školního klubu se řídí vnitřním řádem.

Kroužky
Aktuální nabídku zájmových kroužků obdrží děti na začátku školního roku. Většinou je v nabídce sbor, keramika, florbal, práce s legem, zdravotnický kroužek, taneční kroužek Flash. Nabídka se v příslušném školním roce může změnit podle zájmu dětí.

Vychovatelky ŠK
Vedoucí vychovatelka -  Michalcová Janette
Bc. Dědková Martina, Jirmanová Veronika, Ján Pinkas

Kontaktní telefon: 732 812 606

Poplatky
Poplatky za školní klub činí 500,- Kč na pololetí (100,-Kč/měsíc). Výše poplatku je stejná i pokud dítě navštěvuje pouze kroužek (nebo více kroužků).
Výzva k platbě s platebními údaji (číslo účtu apod.) se každému rodiči zobrazí individuálně během září (za 1. pololetí) a února (za 2. pololetí) v Edookitu dítěte. 

Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do poloviny září (září – leden)

                               II. pololetí nejpozději do poloviny ledna (únor – červen)

V případě, že nebude poplatek zaplacen včas, dítě bude z činnosti školního klubu nebo kroužku vyřazeno. 

Činnost školního klubu se řídí vnitřním řádem.

Školní klub

Galerie obrázků

Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub

Přiložené soubory

vnit_c5_99n_c3_ad_c5_99_c3_a1d_c5_a0k_p_c5_99i_z_c5_a0_jarom_c4_9b_c5_99_na_ostrov_c4_9b_2022-2023.pdf (PDF,254 kilobajtů)