Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat odpoledne od 12.30 do 15.30. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky (platí se samostatně), vyrazit na zajímavý výlet/exkurzi atd. Na kroužky mohou chodit i ty děti, které se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.
 

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti chodit samy bez doprovodu vychovatelky, odcházet domů nebo na autobus budou také samy.

Žáci mohou přicházet do ŠK a odcházet ze ŠK jen ve stanovených časech. Příchody žáků jsou stanoveny na 12.30, 13.15 a 14.00 hodin

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatel ŠK  po zazvonění na zvonek označený "Školní klub". Po přezutí a přestrojení v šatně žáci přicházejí na určené místo školního klubu, zpravidla do místnosti č. 101 (žákovská studovna).

Odchody žáků jsou stanoveny na 14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 hodin.

Časy odchodů a příchodů žáků v jednotlivých dnech oznámí rodiče písemně vychovatelům ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí. Za mimořádných okolností si může zákonný zástupce přebrat dítě osobně. V těchto případech kontaktujet vychovatele klubu na telefonním čísle 732 812 606.

Poplatky:
Poplatky za školní klub činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem : poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: bude upřesněn v září, platí pro I. i II. pololetí
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí v září, II. pololetí v lednu

Kapacita ŠK je 30 dětí, v případě většího zájmu budou mít přednost mladší žáci.