Člověk a společnost

Při výuce společenskovědních předmětů (dějepis, občanská výchova) ve všech ročnících pracujeme s učebnicemi Fraus. Při hodinách využíváme moderní výpočetní techniku, pracujeme s interaktivní tabulí, k dispozici máme různé výukové programy, žáci se aktivně zapojují do výuky, samostatně vyhledávají informace, pracují ve skupinách na tematicky zaměřených projektech.

Pro žáky pořádáme tematicky zaměřené exkurze např. Archeoskanzen Všestary, Praha – Královská cesta, Parlament České republiky, Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea, Terezín, Osvětim atd. Nadaní žáci se pravidelně zúčastňují dějepisné olympiády.

Galerie obrázků

Dopravní soutěž | Člověk a společnost
Návštěva dopravního hřiště | Člověk a společnost
Dopravní výchova - skupinová výuka | Člověk a společnost
Exkurze do Poslanecké sněmovny | Člověk a společnost
Hasík - výuka požární prevence | Člověk a společnost
Hasík - preventivní program | Člověk a společnost
Hasík - prevence požární ochrany | Člověk a společnost
Hasík - exkurze | Člověk a společnost
Návštěva pevnostního podzemí v Josefově | Člověk a společnost
Skupinová práce v prvouce | Člověk a společnost
Experiment v prvouce | Člověk a společnost
Exkurze - Archeopark Všestary | Člověk a společnost
Exkurze - Archeopark Všestary | Člověk a společnost
Pampeliškový den - vítání jary Na Ostrově | Člověk a společnost