Historie

Předchůdcem Základní školy Na Ostrově byla nevyhovující školní budova obecné a měšťanské školy chlapecké na náměstí u kostela. Učitelé si stěžovali na hluk a prach z ulice a přeplněnost tříd (i 91 žáků ve třídě).

Městské zastupitelstvo na své schůzi konané 24.února 1877 rozhodlo o výstavbě obecního domu jako nového sídla školy. Jako nejvhodnější místo pro stavbu byl vybrán soukromý pozemek na Ostrově. Pozemek byl za 17 600 zlatých zakoupen a 26.března 1884 stavební podnikatelé z Prahy, Jan Čermák a Emil Prükner, započali se stavbou školní budovy. 15.srpna 1885 stavební práce úspěšně dokončili.

6.září 1885 byl obecní dům, ve kterém měly sídlit obecná a měšťanská škola chlapecká a městské muzeum, slavnostně otevřen. Budova byla postavena v novorenesančním slohu podle projektu stavebního rady Arnošta Jenšovského.Obecní dům byl obklopen rozsáhlým parkem, který byl vytvořen v letech 1885 – 1886 podle návrhu Hanse Liehma, vrchního dvorního zahradníka opočenského knížete.

Během světových válek žactvo ve třídách bylo vystřídáno nejprve vojskem maďarské národnosti v I. světové válce a poté za II. světové války německými vojáky.

Škola na Ostrově byla školou chlapeckou a to až do roku 1948, kdy došlo ke sloučení chlapeckých a dívčích škol.

Z novodobé historie připomeňme alespoň 1971, kdy byla zahájena generální oprava školy, trvající 13 let. Po celou dobu oprav nebyla ve škole přerušena výuka. Náklady na generální opravu školy činily v letech 1971 – 1984 celkem (na tehdejší dobu úctyhodných) 7 037 000,- Kč. V březnu 2000 postihla školu, stejně jako mnohé části Jaroměře, rozsáhlá povodeň. Voda vyplavila suterén školy a na nějaký čas proměnila tělocvičnu na krytý plavecký bazén ;-).

V roce 1993 zřídila škola svou první počítačovou učebnu a o dva roky později nabídla svým žákům i přístup k tehdejší novince - internetu.

1.9.2007 byla zahajena výuka podle nového školního vzdělávacího programu "Ostrov porozumění".

Činíme vše, aby naše pedagogické práce měla ověřenou kvalitu a abychom i do budoucna byli hrdí na dobré jméno školy.