Člověk a zdraví

Výuka TĚLESNÉ VÝCHOVY splňuje standardní časovou dotaci pro tento předmět - 2 vyučovací hodiny. Za nadstandardní na naší škole lze označit prostorové podmínky a výukový materiál, které výuku velmi zefektivňují. Školní tělocvična prošla částečnou rekonstrukcí. Díky vydařenému EU projektu je nyní plně multimediální. Nachází se zde plazmová televize pro výukové programy na novém náčiní, prostor je plně ozvučen a předcvičující může využít notebook, či DVD přehrávač pro prezentaci vlastních výukových materiálů či přehrávání hudby, vše pak okomentovat pomocí bezdrátového mikrofonu.Pokud výuka neprobíhá ve školní tělocvičně, můžete naše žáky najít v moderní sportovní hale, na atletickém stationu, v sokolovně, plaveckém bazénu či na zimním stadionu. Velmi oblíbené jsou i hodiny na kolečkových bruslích v přilehlém parku nebo na cyklostezce do Kuksu, kam vyrážíme na kole.Co se materiální vybavenosti týče, tak i zde se nám podařilo za evropské peníze revitalizovat zázemí v kabinetu tělesné výchovy. Kromě standardních pomůcek jako jsou míče pro sportovní hry, florbalové hokejky, gymnastické nářadí, máme nově v našem vybavení: TRX trenažery, což je novinka z oblasti posilovacího a rehabilitačního cvičení, dále pak in-line kolečkové brusle pro 1. i 2. stupeň, slackline, velké míče, overbally.

Pohybové dovednosti, které žáci získají následně mohou zúročit na mnoha turnajích. Naši žáci získávají významná ocenění jak na okresních tak i krajských úrovních soutěží (Coca cola cup, pohár ČFbÚ, přebory v gymnastice…). 

   

V zimě vyrážíme na lyžařské kurzy, které mají na naší škole mnohaletou tradici. Často se žáci dostanu díky ochotě našich učitelů na lyže již na prvním stupni, povinný lyžařský kurz v 7. ročníku je pojat jako zdokonalovací. Žáci se naučí lyžovat, vyzkouší si curving a jeho varianty. To samé platí i pro výuku snowboardingu, kde navíc v případě dobrých sněhových podmínek přidáváme základy freeride jízdy v hlubokém sněhu a základy slopestyle – skoky.Na druhém stupni žáci sedmých a osmých ročníků navštěvují povinný předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ve kterém se žáky snažíme naučit zejména významu pravidelné pohybové aktivity pro zdraví a základům zdravého životního stylu. Dalším z cílů tohoto předmětu je pomoci žákům zorientovat se v životním procesu dospívání a rovněž diskutujeme sexuální život a jeho úskalí. V neposlední řadě žáci pilují svoje komunikační a prezentační dovednosti při skupinových výstupech na vybraná témata, která podrobujeme videoanalýze.

Hodinovou dotaci pohybu si mohou žáci osmých a devátých ročníků zvýšit o dvě hodiny týdně a to díky povinně-volitelnému předmětu MODERNÍ POHYBOVÉ FORMY, který si klade za cíl seznámit žáky s novými trendy ve fitness a dále s atypickými hrami, tedy s těmi, které si v běžné tělesné výchově - jejíž obsah určuje RVP, nezahrají. Jedná se například o dodgeball, brännball, makakball, lakros, Frisbee Ultimate, atd... Hodina probíhá koedukovaně, tudíž se žáci učí i vzájemnému respektu k opačnému pohlaví během pohybových aktivit.Svoji kondici mohou žáci osmých a devátých ročníků zvyšovat i po vyučování. Je tu pro ně totiž připraven kondiční kroužek – WORKOUT, který funguje již 4. rokem a jehož základna každoročně stoupá.

No vypadá to asi takhle: hodně srandy, dřiny a potu. Zlepší se ti postava, cítíš se líp, vidíš se stejnými nadšenci, jako jsi ty…., no prostě paráda! 

Galerie obrázků

Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví