Digitální laboratoře on-line

Hlavním cílem projektu "Modernizace a digitalizace výuky na Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod" je vytvoření zcela nového, odborného výukového prostoru přírodních věd - "Digitální laboratoře" a jeho efektivní využití.

Plánovaná modernizace bude obsahovat zázemí jak pro praktickou, tak teoretickou výuku. Ta bude svým zaměřením orientována na výuku přírodovědných předmětů. Žáci se zde budou vzdělávat mj. i za pomocí digitálních technologií v předmětu přírodopis.

Stěžejní cíl tohoto projektu zatraktivnit výuku přírodních věd má přímý vliv na úroveň vzdělávání ve škole a vazbu na budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Dalším a neméně podstatným bodem je realizace vnitřní konektivity, která umožní vzdělávat žáky ve všech předmětech za pomoci digitálních technologií, kterými škola disponuje. Bezdrátové zasíťování a vybavení odborných učeben nebude sloužit žákům jen v době výuky, ale také v rámci činnosti školní družiny, školního klubu i v rámci kroužků.

Modernizací infrastruktury a vybavení se rozšíří možnosti aplikace moderních didaktických technik a postupů nejen při výuce, ale i v zájmových a volnočasových aktivitách.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU IROP.
"Modernizace a digitalizace výuky na Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod" 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012344

 

Galerie obrázků

Digitální laboratoře on-line
Digitální laboratoře on-line

Přiložené soubory

1912160923-a3horizontal.pdf (PDF,75 kilobajtů)