Umění a kultura

Vzdělávání žáků ve vyučovacích předmětech výtvarná výchova a hudební výchova směřuje k rozvoji jejich velkého potenciálu tvořivosti, fantazie a citu, podpoře smyslového vnímání a vizuálně obrazného vyjadřování. Rozvíjí v žácích umělecké schopnosti a kreativitu ale i manuální zručnost, přináší radost z výsledků tvůrčí práce. Učí žáky chápat výtvarné umění a hudbu jako oblasti lidské kultury i jako prostředky společenské komunikace, v níž žák může profilovat také svůj osobní postoj.

Žáci se účastní řady uměleckých soutěží a přehlídek. Velkou příležitostí pro hudebně nadané žáky je možnost navštěvovat pěvecký soubor Ostrováček, který má na naší škole dlouholetou tradici.

   

Výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní didaktickou a audiovizuální technikou. Výtvarné obory mají k dispozici též hrnčířský kruh a grafický lis. Žáci se seznamují s nejrůznějšími technikami, kromě kresby a malby zvládají i koláže, grafiku, textilní a prostorovou tvorbu. Jejich díla zdobí nejen naši školu, ale kresby několika našich žáků jsou vystaveny v Galerii moderního umění v Ulánbátaru.

 

Galerie obrázků

Umění a kultura
Umění a kultura
Umění a kultura
Umění a kultura
Umění a kultura
Umění a kultura