Matematika a její aplikace

 

Na 1. stupni naší školy se k naplňování Školního vzdělávacího programu v této vzdělávací oblasti  využívají učebnice Nakladatelství Fraus.

Vedoucím autorského kolektivu těchto učebnic je Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., který je propagátorem nového způsobu vyučování matematice. O jeho metodu se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku nebo v Kanadě. S výukou matematiky podle profesora Hejného jsou seznamováni studenti Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogických fakultách v České republice.

Hejného metoda je založená na tom, že díky názorným ukázkám a držení se zásady „Škola hrou“ děti lépe chápou matematické principy a zákonitosti v matematice objevují samy. Klíčové je při tom rozvíjení logického myšlení.

Více informací o této metodě najdete na:

 

Jaké jsou na naší škole zkušenosti učitelů s výukou matematiky podle profesora Hejného?

Děti při matematice nesedí jen nad počítáním příkladů a slovních úloh, ale řeší i situace ze života. Tato metoda podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi žáky, protože často pracují ve skupinách a společně hledají řešení daného problému. Zkoumají život kolem sebe (v rámci matematiky měří svoji výšku, rozpětí, prochází výstavištěm, umísťují parkety do čtvercové sítě, učí se hodiny, zapisují údaje do tabulky, staví a zapisují stavby z barevných kostiček, skládají papír, hrají různé hry).

V hodinách učitelé využívají zvídavosti i hravosti dětí. Tento způsob výuky přiměje žáky nejen k přemýšlení nad výsledkem příkladu, ale i ke způsobu řešení, přičemž řešení nemusí být vždy jen jedno. Je to dobře propracovaná matematika, která pomocí zajímavých úloh učí děti nejen např. sčítat a odčítat, ale také rozvíjí logickou úvahu a připravuje je na život.

Ve 4. a 5. třídě se do výuky přidává další řada pracovních sešitů nakladatelství Fraus, a to Matematika se Čtyřlístkem.

Děti u nás matematika baví.

Na 2. stupni si žáci postupně osvojují matematické pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsob využití v návaznosti na 1. stupeň. Cílem je osvojit si dovednosti použitelné v běžném životě a připravit se na další studium na středních školách. V 9. ročníku si mohou žáci zvolit předmět Seminář z matematiky, který je věnován přípravě na přijímací zkoušky.

Naši žáci dosahují v matematice vynikajících výsledků

V rámci naší školy se všichni žáci od 2. ročníku účastní různých matematických soutěží, např. Pythagoriády či celosvětové soutěže Matematický klokan. Žáci v nich průběžně dosahují dobrých výsledků, ve školním roce 2018/2019 absolvoval jeden žák 9. ročníku Matematického klokana dokonce bez ztráty jediného bodu.


A závěrem užitečné odkazy k procvičení (nejen) matematiky

 

Galerie obrázků

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace

Přiložené soubory

oceneni_zaci.pdf (PDF,453 kilobajtů)