Matematika a její aplikace

Na naší škole již 10 let vyučujeme matematiku podle principů profesora Hejného

Na 1. stupni naší školy se k naplňování Školního vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti  Matematika a její aplikace využívají učebnice Nakladatelství Fraus.

Vedoucím autorského kolektivu těchto učebnic je Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., který je propagátorem nového způsobu vyučování matematice. O jeho metodu se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku nebo v Kanadě. S výukou matematiky podle profesora Hejného jsou seznamováni studenti Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogických fakultách v Praze a Ostravě.

Hejného metoda je založená na tom, že díky názorným ukázkám a držení se zásady „Škola hrou“ děti lépe chápou matematické principy a zákonitosti v matematice objevují samy. Klíčové je při tom rozvíjení logického myšlení.

Více informací o této metodě najdete na:

 

Jaké jsou na naší škole zkušenosti učitelů s výukou matematiky podle profesora Hejného?

Děti při matematice nesedí jen nad počítáním příkladů a slovních úloh, ale řeší i situace ze života. Tato metoda podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi žáky, protože často pracují ve skupinách a společně hledají řešení daného problému. Zkoumají život kolem sebe (v rámci matematiky měří svoji výšku, rozpětí, prochází výstavištěm, umísťují parkety do čtvercové sítě, učí se hodiny, zapisují údaje do tabulky, staví a zapisují stavby z barevných kostiček, skládají papír, hrají různé hry).

V hodinách učitelé využívají zvídavosti i hravosti dětí. Tento způsob výuky přiměje žáky nejen k přemýšlení nad výsledkem příkladu, ale i ke způsobu řešení, přičemž řešení nemusí být vždy jen jedno. Je to dobře propracovaná matematika, která pomocí zajímavých úloh učí děti nejen např. sčítat a odčítat, ale také rozvíjí logickou úvahu a připravuje je na život.

Děti u nás matematika baví.


Naši žáci dosahují v matematice vynikajících výsledků

Školní rok 2014/2015:

 • Testování SCIO, 5. ročníky – Stonožka:
  „Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.“
 • Testování SCIO, 7. ročníky – Stonožka:
  „Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v republice.“
 • Největším úspěchem bylo umístění žáka 5. ročníku Jakuba Jandíka na 1. místě v testování SCIO v matematice v Královéhradeckém kraji.

Školní rok 2015/2016:

 • Testování SCIO, 9. ročníky – Stonožka:
  „Jan Křičenský získal „Ocenění pro nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testování matematiky pro 9. třídy a kvarty mezi žáky základních škol.“
 • Testování SCIO, 7. ročníky – Stonožka:
  Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.

 

 


Nejsme v tom sami

Stále více škol využívá při výuce matematiky metodu profesora Hejného. Jaké jsou ohlasy a zkušenosti učitelů zjistíte zde:

 

Co je nového aneb aktuálně o Hejného metodě:

 

Co si myslí samotní Ostrováčci?

Eliška, 2. třída:
„Ráda počítám skřítky Neposedy a ráda stavím z krychlí. V matematice se mi ale líbí všechno.“

Kristýnka, 2. třída:
„Matematika mě baví. Nejradši mám dřívkovou geometrii.“

Lucka, 2. třída:
„Mám ráda počítání a autobus a také krokování."

Kačka, 3. třída:
„Mám moc ráda počítání s penězi. Baví mě taky Pyramidy a ještě Výstaviště. Ráda počítám do stovky“.

Kristýnka, 3. třída:
„Z matematiky mě baví Šifry, Parkety, Pavučinky a Hadi. Ráda počítám s penězi a násobilku“.

David, 3. třída:
„V matematice řeším nejradši Výstaviště, Neposedy a Pavučinky. Mám rád zvířátka dědy Lesoně a stavění z barevných kostek“.

Rozárka, 4. třída:
„Matematika mě strašně baví. Ráda v ní soutěžím, protože vždycky vyhraju. Mám ráda hry jako Plavec a Bingo. Baví mě práce ve dvojici“.

Pavel, 4. třída:
„V matematice mě baví všechno, Matematika je bezva předmět“.

Martin, 4. třída:
„Mám rád matematiku. Baví mě řešit úlohy v Pracovním sešitě, rád hraju Početního krále, Bingo a Plavce. Rád počítám a řeším Pyramidy“.

Pepa, 4. třída:
„Matematika mě v 1. třídě moc nebavila. Protože mi ale začala jít a začal jsem v ní vynikat, baví mě teď moc a mám rád všechno, co v ní děláme“

.

Jára, 5. třída:
„ V matematice mě baví písemné násobení a sčítání, hry s paní učitelkou a děda Lesoň.“

Zdenda, 5. třída:
„ Matematika mě baví, protože tam počítáme slovní úlohy, Pyramidy a různé příklady. Mám rád soutěže a zaokrouhlování.“

Filip, 5. třída:
„V matematice děláme spoustu věcí.  Počítáme Pavučiny, Pyramidy, dědu Lesoně, ale i násobilku a slovní úlohy. Mám taky rád rýsování.“

A co prvňáčci? Ti nezůstávají pozadu a v matematice už zvládají spoustu zajímavých činností.

Mgr. Petra Kačerová, metodik vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Galerie obrázků

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace