DigiTU-DigiTAM

Partnerství naší školy v projektu rozvoje digitální gramotnosti žáků

Naše škola je partnerem projektu DigiTU - DigiTAM.

Tento projekt je zaměřený na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP. 

Naši učitelé mají k dispozici individuální mentorskou podporu, inspirativní webináře a aktivity společného vzdělávání, které probíhají formou jednodenních odborných stáží. Získané zkušenosti jim umožní efektivně využívat nové projektové vybavení (např. tři "tabletové třídy, programovatelní robůtci Ozobot, 3D tiskárna apod.). Cílem projektu je nejen zatraktivnění výuky a rozvoj klíčových kompetencí našich dětí v oblasti digitálních technologií, ale i šíření příkladů dobré praxe mezi dalšími školami. Naše škola tak bude zase o trošku více smysluplně Digi, a to nejen DigiTU (u nás na "Ostrově"), ale i DigiTAM, neboť bude moci prezentovat svou inovativní činnost a práci svých pedagogů i žáků v blízkém i širokém okolí.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.