Adventní sobota v muzeu

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 3.12.2018


První koncert Ostrováčku v tomto školním roce se konal v sobotu 1. prosince v Městském muzeu v Jaroměři.

Přivítalo nás příjemné a tradičně vlídné prostředí výstavní síně zaplněné diváky nejen v přízemí, ale také na ochozech. Je známo, že v plném sále se zpívá výborně. A tak tomu bylo i tentokrát.

 Mladší děti odvedly za krátké tři měsíce velký kus práce, což diváci ocenili upřímným potleskem. Dvě společné skladby ukázaly naše unisono v plné síle, a přiznám se, že jsem v duchu zavzpomínala na časy, kdy školní sbory o padesáti dětech byly běžnou podívanou. Dnes je tomu jinak a my, sbormistři, jsme rádi za každý hlásek. Starší sbor byl téměř v plném počtu, přestože některým rodinám zkřížil předadventní plány. Děkuji proto všem svým dětem i jejich rodičům za to, že odložili vánoční úklid i nákup vánočních dárků na neděli a sobotní dopoledne věnovali našemu zpívání. Neskromně si myslím, že se nám povedlo. A mám pro toto tvrzení i důkaz. Rozesmáté tváře posluchačů i jejich pochvalné ohlasy. Velmi nás potěšily a dodaly nám elán do dalších adventních projektů. Ten první se koná hned v úterý 4. prosince, kdy bude velký den mladšího školního sboru. Přijďte si naše mláďátka poslechnout, moc jim to sluší.