Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom

Autor: Jana Veselá a Lenka Halašová, zveřejněno: 7.11.2018


Při příležitosti státního svátku a oslav stého výročí založení republiky jsme v rámci rekonstrukce zahrady školní družiny slavnostně zasadili národní strom - lípu, která se stane součástí naší zahrady a každodenního života.

V pátek 26. 10. se družinové děti sešly na zahradě školní družiny, aby byly svědky historického momentu zasazení české lípy. V tento výjimečný den za námi přišli i pan zástupce Mgr. David Horký s paní zástupkyní Mgr. Simonou Soukalovou.

Hned na začátku se pan zástupce ujal úvodního slova a dětem svým krásným proslovem přiblížil historii dění. Poté přednesl svou báseň Matěj Horký, žák 7. třídy naší školy, pro kterého tato chvíle byla i generálkou na nedělní slavnosti. Děti z naší školy připravily tajnou nedobytnou časovou schránku se vzkazy pro další generace, kterou pan zástupce položil na místo připravené pro zasazení stromu.  

Protože naše lípa je již vzrostlý strom, bylo zapotřebí speciální techniky pod vedením našeho zahradního architekta pana ing. Topinky, díky které strom zasadili na své místo.  Naše děti však nebyly jen pouhými diváky, ale na samotném zasazení se i podílely a lopatičkou přihodily hlínu k „našemu“ stromu, který bude ozdobou naší družinové zahrady.

Už se těšíme na jaro, až poprvé naše nově osázená zahrada vykvete a s ní i česká lípa.

Za ŠD Jana Veselá a Lenka Halašová

Galerie obrázků

Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom
Školní družina Na Ostrově má svůj národní strom