Školní kolo dějepisné olympiády

Autor: Jana Doubková , zveřejněno: 27.11.2018


V pondělí 19. 11. 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády tentokrát na téma „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

Odvahu prověřit a poměřit své znalosti našlo šest žáků a to Josef Silvar z 8. B, Vojtěch Balský z 9. A a z 9. B Jozef Simon, Radim Holubička a Radim Smetana.

Osmnáct otázek nejlépe zvládl Josef Silvar, získal 55 bodů a zajistil si tak postup do okresního kola, které se uskuteční v Náchodě 16. 1. 2019.

Na druhém místě se umístil Vojtěch Balský se ziskem 52 bodů a na třetím místě Matěj Šejna se ziskem 50 bodů. Oba tak získaným počtem bodů splnili limit pro postup do okresního kola.

Všem zúčastněným blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji postupujícím hodně úspěchů do okresního kola.

Jana Doubková