Formy výuky ve 2.A

Autor: Jitka Frimlová , zveřejněno: 28.2.2019, článek se týká tříd(y): 2.A  


Výuka ve 2.A

V naší třídě pracujeme často při vyučování v různě velkých skupinách. Zkoušíme, co nám při práci vyhovuje a přináší nám užitek.

Tak se učíme řešit problém a navzájem spolupracovat. V poslední době to byla skupinová práce v matematice, kdy jsme využili oblíbená víčka k názornému výkladu násobilky. Sčítání a odčítání nám jde dobře a baví nás, když společně plní jeden úkol dva žáci. Ti se střídají v počítání a navzájem kontrolují správnost výpočtu. Když mají vypočítané všechny příklady dobře, objeví se obrázek z pohádky. V Aj nám slouží k procvičování učiva vyrobené karty s barevnými kolíčky. Tady musel pracovat každý sám, ověřovala jsem znalost slovíček. Žák si po otočení karty hned zkontroluje, zda pracuje dobře, či má udělat opravu. Příště použijeme k opakování učiva dřevěné žetony. V prvouce jsme ve skupinách rozeznávali a pojmenovávali části těla. Všechny skupiny úkol zvládly, protože pochopily, že jsou jeden tým a je výhodné si naslouchat.

 

 

 

Galerie obrázků

Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A
Formy výuky ve 2.A