Supermarket Svět

Autor: Petra Kačerová , zveřejněno: 12.4.2019, článek se týká tříd(y): 3.A  


   Co všechno si pod tímto názvem můžeme představit? Třeťáci už vědí, že se za ním skrývá výstava a edukační program v Městském muzeu v Jaroměři, který jsme právě dnes absolvovali. Od 1. třídy je totiž do učiva vložena finanční gramotnost, informace o reklamě, zboží a nakupování a ekologická výchova – třídění odpadu. To vše si děti dnes v muzeu hravou formou zopakovaly a vyzkoušely. Průvodcem a pomocníkem jim byla edukátorka p. Joštová, kterou už dobře známe z minulých setkání. Tímto děkujeme jí i pracovníkům muzea za opět skvěle připravený program a přejeme krásné jaro.
Petra Kačerová a děti ze 3. A

Galerie obrázků

Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět
Supermarket Svět