Vánoční setkání v aule

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 11.12.2018


Ve dnech 4. a 10. prosince proběhla v aule naší školy dvě příjemná adventní odpoledne. To první připravily děti z mateřské školy pod vedením naší bývalé kolegyně Mileny Lelkové a členové mladšího oddělení Ostrováčku spolu s paní učitelkou Janou Šimkovou, to druhé starší Ostrováček spolu s učiteli Pavlou Pazderovou a Milanem Morávkem.

Oba koncerty pro jaroměřskou veřejnost byly velmi vydařené. Děti ze sebe vydaly maximum a bylo na nich vidět, že je zpívání baví. Však se taky připravovaly již od září. Diváci odměnili všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na přípravě a realizaci těchto vydařených hudebních setkání podíleli. Jsou to paní učitelky Eva Jirková, Eva Jílková a Petra Kačerová, které pomáhaly s organizací a prodejem vánočních drobností, účinkující muzikanti Jana Přibylová, Jana Šimková,Milan Morávek, Pavlína Kuhajdíková, Jana Čermáková, Pavla Šimková a Jakub Bajza, sólisté Adéla Ducháčová, Sára Hladíková, Lada Sršňová, Matěj Záhora, Jakub Bajza a hlavně obě oddělení Ostrováčku. (Snad jsem na nikoho nezapomněla).

Děkuji také všem posluchačům, kteří našli v předvánočním shonu chvilku času na to, aby si poslechli, co jsme pro ně připravili, a přeji jim ještě jednou šťastné Vánoce.

Věřím, že po vánočních svátcích se všichni sejdeme 5. ledna v kostele sv. Jakuba na charitativním koncertě v rámci Tříkrálové sbírky, kde vystoupí nejen obě oddělení Ostrováčku, ale také komorní sbor Gymnázia Jaroslava Žáka Kapa. Moc se na Vás těšíme.