Exotické ovoce

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 21.10.2018, článek se týká tříd(y): 5.B  


V přírodovědě jsme se učili o ovoci, naučili jsme se ovoce třídit a několik hodin jsme věnovali i exotickému ovoci. Na závěr jsme si vyzkoušeli skupinovou práci. Děti se rozdělily do skupin a každá skupina dostala pracovní list. Děti měly za úkol zjistit informace o určitém plodu - název rostliny, na které roste, místo, kde se pěstuje nebo jaká má semena a další. Informace mohly vyhledávat na internetu. Dané ovoce na list nakreslily a zakreslily i na mapě světa místo, kde se rostlina pěstuje. Na závěr proběhla i prezentace jejich práce a ostatní skupiny si musely zapisovat, co jejich kamarádi zjistili.

Exotické ovoce

Galerie obrázků

Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce
Exotické ovoce