Exkurze do Juty

Autor: Administrator, zveřejněno: 12.6.2008


Dne 5.12. 2008 podnikli deváťáci v rámci volby povolání exkurzi do Juty.

Od pana Flaxy, který nás provázel, se žáci dozvěděli, že Juta je akciová společnost, která sídlí ve Dvoře Králové nad Labem a její pobočky jsou rozmístěné po celé republice. V Jaroměři pracuje asi 150 zaměstnanců. Vyrábí se fólie, ať už kašírované, hydroizolační, pro ekologické skládky nebo perlinka. Fólie se zhotovují z polyethylenu a polypropylenu. Tyto materiály se dováží až z Litvínova a Slovnaftu Bratislava. V oddělení konfekce šijí ženy z těchto fólií pytle. Je to vlastně konečná fáze výroby od granulí přes vlákna, která zpracovávají výkonné automatické stavy, až po nekonečné pásy fólie, která tu dosahuje pětimetrové šíře. Po bývalé „jutovině“, podle které nese podnik název, ani památky. Všude samá chemie.

Exkurze do Juty