Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A

Autor: Administrator, zveřejněno: 21.1.2009


Přáním každého dobrého učitele a vychovatele je příjemné a příznivé klima v kolektivu. Řešit problémy skupiny i jednotlivců až když přijdou je těžké a většinou velmi nepříjemné pro všechny zúčastněné.

Proto je nutné případným potížím předcházet. V rámci prevence proběhl v naší třídě program pracovnic Kompasu Náchod. Formou her a povídání se děti učily, jak se mají správně chovat v kolektivu, jak naslouchat jeden druhému. Setkání s Kompasem proběhlo v prosinci 2008 a v lednu 2009.

Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A
Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A
Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A
Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A
Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A
Prevence sociálně patologických jevů ve třídě 5.A