Zápis do 1. tříd

Autor: Administrator, zveřejněno: 2.2.2009


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis se koná v úterý 2.2.  a ve středu 3.2.2010, vždy od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí ZŠ Na Ostrově. Je třeba, abyste s sebou vzali občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud jste se rozhodli, že budete žádat o odklad školní docházky o 1 rok, máte letos poprvé jednodušší situaci, než v uplynulých letech: stačí již jen jedno doporučení o odkladu - buď od dětského lékaře nebo od pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Doporučení od lékaře můžete přinést s sebou již k zápisu, případně ho dodáte dodatečně (do 14 dnů od zápisu). Pokud byste chtěli, aby školní zralost dítěte vyšetřily pracovnice PPP, dostavíte se k zápisu a škola Vám pomůže toto vyšetření zařídit (zde je ale třeba počítat s tím, že na vyšetření budete čekat asi do května, a tím se pozdrží i rozhodnutí o odkladu nebo nástupu do školy).

K zápisu se musí dostavit i děti, které již byly u zápisu v loňském roce a dostaly odklad školní docházky.