Prvouka v parku

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 11.3.2008


Děti z první třídy poznávají stromy.

V prvouce se žáci prvních tříd mají seznámit s různými stromy, s jejich stavbou, s tvary listů a plody. V učebnici je sice plno pěkných obrázků a fotografií stromů, ale my jsme využili výhodné polohy a vyrazili jsme zkoumat stromy do parku. Děti pracovaly ve dvojicích a měly za úkol pod určeným stromem nasbírat jeho listy a udělat frotáž kůry daného stromu.

Ve třídě jsme si z přineseného materiálu udělali pomůcku a snažili jsme se poznávat stromy podle listí i kůry. V dalších hodinách jsme pracovali již s učebnicí a jinými obrázky, ale těšíme se až znovu půjdeme při prvouce na vycházku.Prvouka v parku
Prvouka v parku
Prvouka v parku
Prvouka v parku